Få støtte til implementering af metoden Åben Dialog

21-02-2018

Kommuner kan søge om støtte til at implementere metoden Åben Dialog i indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder. Ansøgningsfristen er den 22. marts 2018.

Socialstyrelsen understøtter udbredelsen af metoden Åben Dialog og tilbyder derfor kommunerne støtte til implementeringen.

Implementeringsstøtten består af rådgivning fra Socialstyrelsen, gratis uddannelse af op til seks mødeledere og et introduktionskursus for yderligere cirka 25 medarbejdere. Derudover vil Socialstyrelsen understøtte indsamling og brug af relevante data til opfølgning, ledelsesinformation eller supervision.

Målgruppen for udbredelsesaktiviteterne med Åben Dialog er borgere med psykiske vanskeligheder, der modtager bostøtte efter § 85 eller indsatser efter § 82 i Serviceloven. Der kan være tale om borgere i eget hjem, der modtager bostøtte, og borgere som modtager § 85-støtte på et botilbud eller lignende tilbud.

Om metoden Åben Dialog
Åben Dialog er en netværksorienteret, helhedsorienteret tilgang, der inddrager relevante fagprofessionelle og private netværk i indsatsen.  Der er stort fokus på recovery og på at sikre, at borgeren er en aktiv del af planlægningen af netværksmøder mv.

Læs mere om metoden Åben Dialog

Praktiske oplysninger

Kommuner skal anvende et særligt skema til at ansøge  om implementeringsstøtten. Der er udarbejdet en vejledning.

Ansøgningsfristen er den 22. marts 2018 klokken 12.00.

Yderligere oplysninger og adgang til ansøgningsmaterialet om Åben Dialog

Socialstyrelsen udmelder løbende ansøgningsrunder, hvor kommuner kan søge om implementeringsstøtte i konkrete metoder under udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet (UIP).

Læs mere om udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet

 

 

Senest opdateret 21-02-2018

Kontakt

Martin Sandø
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her