Få støtte til at øge kvaliteten i jeres dagtilbud

16-03-2018

Nu kan kommuner og dagtilbud igen søge om gratis etårige forløb med Socialstyrelsens korps af praksiskonsulenter, der rådgiver om, hvordan man øger den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene og styrker børn i udsatte positioner. Ansøgningsfrist: 1. maj 2018.

Socialstyrelsen åbner for ny ansøgningsrunde til etårige forløb med praksiskonsulenterne, som tilbyder praksisnær rådgivning og vejledning til kommuner og dagtilbud med en høj andel af børn i udsatte positioner. Det overordnede formål er at skabe trivsel, udvikling og læring for børn og derved mindske betydningen af negativ social arv.

Pædagogisk kvalitet og praksisnær rådgivning

Praksiskonsulenternes rådgivningsforløb tager udgangspunkt i fire centrale temaer, som ifølge forskningen har stor betydning for den pædagogiske kvalitet: Organisering af læringsmiljøer, forældresamarbejde, tværfagligt samarbejde og faglig ledelse.

Praksiskonsulenternes rådgivning er praksisnær og baserer sig på et bredt repertoire af pædagogiske redskaber og metoder samt viden om forandringsprocesser og implementering. Indsatserne er helhedsorienterede, så de er til gavn for alle børn i dagtilbuddet, og forløbene designes altid i samarbejde med forvaltning, dagtilbudslederen og det pædagogiske personale.

Praksiskonsulentkorpset er tværfagligt sammensat og har solid erfaring med praktisk pædagogisk arbejde, pædagogisk ledelse og konsulentrollen. Korpset tilbyder etårige rådgivnings- og vejledningsforløb samt miniforløb af ti timers varighed. Der er ansøgningsfrist til de etårige forløb den 1. maj 2018, mens miniforløb kan søges løbende.

Der er pt. otte etårige rådgivningsforløb i gang, og der tilbydes nye forløb hvert halve år indtil januar 2019.

Læs mere om etårige rådgivnings- og vejledningsforløb til dagtilbud og kommuner og få adgang til ansøgingsskema

Læs mere om miniforløb til dagtilbud og kommuner og få adgang til ansøgningsskema

Baggrund for initiativet

Med satspuljeaftalen for 2016 blev der afsat 23 millioner kroner til et korps af praksiskonsulenter på dagtilbudsområdet. Korpset skal gennem praksisnær rådgivning og vejledning styrke den pædagogiske kvalitet i dagtilbud, som har en høj andel af børn i udsatte positioner.

Læs mere om praksiskonsulenterne på dagtilbudsområdet

 

Senest opdateret 16-03-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her