Få rådgivning om en tidligere og mere effektiv indsats for børn og unge

04-09-2018

Socialstyrelsen tilbyder rådgivning til kommuner, der vil styrke den tidlige forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner. Der kan søges om rådgivningsforløb med opstart primo 2019. Ansøgningsfrist: 6. november 2018.

Det er nu sidste chance for at ansøge Socialstyrelsen om rådgivning i forbindelse med omlægning til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for børn og unge i udsatte positioner.

Formålet med rådgivningen er at understøtte en strategisk og helhedsorienteret omlægning af indsatsen. Forløbet tilrettelægges med afsæt i den enkelte kommunes konkrete behov og vil bestå af forskellige aktiviteter, der tilsammen sætter fokus på omlægning af indsatsen på tværs af myndighed, udfører og almenområdet.

Kommunerne kan via rådgivningen få:

  • indblik i egen praksis
  • viden om centrale elementer i en helhedsorienteret omlægning
  • mulighed for at arbejde med den faglige praksis i et omlægningsperspektiv
  • mulighed for at få centrale nøgletal for udviklingen på området.

Praktiske oplysninger

Der er ansøgningsfrist 6. november 2018

Rådgivningen kan både søges af kommuner, som ønsker at omlægge til en tidligere forebyggende indsats og kommuner, som allerede er i gang.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge

 

Senest opdateret 04-09-2018

Kontakt

Holger Kristoffersen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her