Få rådgivning hos VISO om grupper af børn, unge eller voksne

30-08-2018

98 pct. er tilfredse med den grupperådgivning, de har modtaget af VISO. Står I som medarbejdere med et konkret behov for rådgivning og viden om en afgrænset gruppe af borgere, kan VISO tilbyde et gratis forløb med fokus på jeres lokale udfordringer.

VISO tilbyder rådgivning og vidensformidling til fagpersoner om grupper af borgere med samme problemstillinger.

Har I som medarbejdere en konkret, lokal udfordring i forhold til en afgrænset gruppe af børn, unge eller voksne, kan I derfor sammen få et rådgivningsforløb hos VISO.  

Stor tilfredshed med VISOs rådgivning

Rådgivningen er gratis, og tilfredsheden med forløbene er meget stor. En undersøgelse viser, at 98 % af respondenterne i høj eller meget høj grad er tilfredse med den rådgivning, de har modtaget i VISO-gruppeforløbet.

Tallet er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, som VISO har gennemført blandt modtagere af rådgivningen i forløb, der er afsluttet i 2017 og 2018.

Vi har i organisationen fået så mange brugbare redskaber til, hvordan vi kan tackle de udfordringer, vi står overfor, som er et vilkår i vores arbejde. Vi har fået en helt anden bevidsthed om, hvordan vi som personale kan være i det. Derudover har vi anvendt de metoder/anbefalinger og mindset, vi er blevet præsenteret for. Effekten er umådelig stor.

Anita Lynggaard Ringskær, leder af Sydbo Botilbud i Svendborg Kommune

Eksempler på rådgivningsforløb

Modtagere af rådgivningen er typisk kommunale sagsbehandlere og ledere og medarbejdere på botilbud, plejecentre, skoler, PPR m.m.

Det kan fx være et tilbud, der har udfordringer med en gruppe beboere med problemskabende adfærd og efterspørger ny viden på området, eller en kommune, der ønsker at etablere et nyt tilbud for en gruppe af borgere og ønsker rådgivning til processen.

Det kan også dreje sig om forvaltninger eller tilbud, der skal samarbejde om børn med skolevægring, og hvor ledelse og medarbejderne savner redskaber til at håndtere problemstillingen. Eller noget helt fjerde, hvor der er et konkret behov for rådgivning om et bestemt tema inden for det specialiserede socialområde eller specialundervisningsområdet.

Et rådgivningsforløb består typisk af 3-5 rådgivningssessioner og tager udgangspunkt i de konkrete problemstillinger, medarbejderne møder i arbejdet med borgerne.

Læs mere om muligheden for VISO-rådgivning i gruppeforløb

- Eller ring til VISO på telefonnummer: 72 42 40 00

Senest opdateret 30-08-2018

Kontakt

Nina Steensig
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her