Få processtøtte og uddannelse i metoden Social Færdighedstræning

21-06-2018

Kommuner kan søge om processtøtte og uddannelse i metoden gruppebaseret Social Færdighedstræning i indsatsen til borgere med psykiske vanskeligheder. Ansøgningsfristen er den 7. august 2018.

Socialstyrelsen understøtter udbredelsen af metoden gruppebaseret Social Færdighedstræning og tilbyder kommunerne støtte til implementeringen.

Implementeringsstøtten består af rådgivning fra Socialstyrelsen, gratis kompetenceudvikling af op til seks gruppetrænere og et introduktionskursus for yderligere cirka 25 medarbejdere. Derudover vil Socialstyrelsen understøtte indsamling og brug af data i forbindelse med implementeringsprocessen.

Målgruppen for udbredelsen af gruppebaseret Social Færdighedstræning er borgere med psykiske vanskeligheder, der modtager bostøtte efter § 85 eller modtager støtte efter § 82 i Serviceloven. Der kan være tale om borgere i eget hjem, der modtager bostøtte, og borgere som modtager bostøtte på et botilbud eller lignende tilbud.

Om metoden Social Færdighedstræning

Gruppebaseret Social Færdighedstræning er en pædagogisk metode til udvikling og fastholdelse af sociale færdigheder. Det overordnede mål med metoden er at forbedre borgerens forståelse af mellemmenneskelige signaler og træne borgerens sociale handlekompetence. Et forløb i Social Færdighedstræning gives som et sammenhængende undervisningsforløb og varer 9 måneder.  

Læs mere om metoden Social Færdighedstræning

Praktiske oplysninger

Kommuner skal anvende et særligt skema til at ansøge om implementeringsstøtten. Der er udarbejdet en vejledning. 

Ansøgningsfristen er den 7. august 2018 klokken 12.00.

Yderligere oplysninger og adgang til ansøgningsmaterialet om Social Færdighedstræning

Det er også muligt at søge puljemidler til dækning af initialomkostninger i forbindelse med implementering af metoden. Denne pulje har ansøgningsfrist den 13. august klokken 12.

For at få støtte fra ansøgningspuljen skal man enten være i gang med at implementere Social Færdighedstræning, eller man skal indgå aftale med Socialstyrelsen om det. Ansøgningspuljen vedrører også andre bostøttemetoder.

Læs mere på Tilskudsportalen om puljen til dækning af initialomkostninger ved implementering af bostøttemetoder

Socialstyrelsen udmelder løbende ansøgningsrunder, hvor kommuner kan søge om implementeringsstøtte i konkrete metoder under udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet (UIP).

Læs mere om udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet

Senest opdateret 21-06-2018

Kontakt

Martin Sandø
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her