Få processtøtte og uddannelse i metoden Åben Dialog

21-06-2018

Kommuner kan søge om processtøtte og uddannelse i metoden Åben Dialog i indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder. Ansøgningsfristen er den 7. august 2018.

Socialstyrelsen understøtter udbredelsen af metoden Åben Dialog og tilbyder derfor kommunerne støtte til implementeringen.

Implementeringsstøtten består af rådgivning fra Socialstyrelsen, gratis kompetenceudvikling af op til seks mødeledere og et introduktionskursus for yderligere op til 24 medarbejdere. Derudover vil Socialstyrelsen understøtte indsamling og brug af relevante data til opfølgning, ledelsesinformation og  supervision.

Målgruppen for udbredelsesaktiviteterne med Åben Dialog er borgere med psykiske vanskeligheder, der modtager bostøtte efter § 85 eller indsatser efter § 82 i serviceloven. Der kan både være tale om borgere i eget hjem, der modtager bostøtte, og borgere som modtager § 85-støtte på et botilbud eller lignende tilbud.

Om metoden Åben Dialog

Åben Dialog er en netværksorienteret, helhedsorienteret tilgang, der inddrager relevante fagprofessionelle og private netværk i indsatsen. Der er stort fokus på recovery og på at sikre, at borgeren er en aktiv del af planlægningen af netværksmøder mv.

Læs mere om metoden Åben Dialog

Praktiske oplysninger

Kommuner skal anvende et særligt skema til at ansøge om implementeringsstøtten. Der er udarbejdet en vejledning. 

Ansøgningsfristen er den 7. august 2018 klokken 12.00.

Yderligere oplysninger og adgang til ansøgningsmaterialet om Åben Dialog

Det er også muligt at søge puljemidler til dækning af initialomkostninger i forbindelse med implementering af metoden. Denne pulje har ansøgningsfrist den 13. august klokken 12.

For at få støtte fra ansøgningspuljen skal man enten være i gang med at implementere Åben Dialog, eller man skal indgå aftale med Socialstyrelsen om det. Ansøgningspuljen vedrører også andre bostøttemetoder.

Læs mere på Tilskudsportalen om puljen til dækning af initialomkostninger ved implementering af bostøttemetoder

Socialstyrelsen udmelder løbende ansøgningsrunder, hvor kommuner kan søge om implementeringsstøtte i konkrete metoder under udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet (UIP).

Læs mere om udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet

Senest opdateret 21-06-2018

Kontakt

Martin Sandø
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her