Få hjælp til at styrke indsatsen for borgere i hjemløshed

05-06-2018

Socialstyrelsen tilbyder rådgivning til kommuner, § 110-boformer og andre aktører, der arbejder med unge og voksne i hjemløshed. Rådgivningen er bl.a. baseret på en Housing First-tilgang og evidensbaserede metoder til bostøtte. Der tilbydes både kortere og længere forløb.

Mere end 6.500 borgere er ramt af hjemløshed ifølge den seneste opgørelse fra VIVE. Der er derfor fortsat behov for at styrke indsatsen mod hjemløshed. Det kan fx være ved en generel omlægning i kommunen til en mere forebyggende og helhedsorienteret indsats af hele området eller ved at tilbyde flere borgere hjælp og støtte efter Housing First-princippet.  

Socialstyrelsen udvider sin rådgivning

Socialstyrelsen har siden 2009 samarbejdet med kommuner og § 110-boformer om udvikling af indsatser mod hjemløshed og udvider nu sit rådgivningstilbud. Som noget nyt kan boformerne indgå selvstændige samarbejdsaftaler med styrelsens rådgivningsfunktion, og samtidig åbnes der for, at også andre aktører på området kan bruge tilbuddet.

Det betyder, at det er muligt at få rådgivning og kompetenceudvikling for:

 • Kommuner
 • Boformer efter Servicelovens § 110
 • Andre aktører, der arbejder med borgere i hjemløshed, eller som producerer viden om borgere i hjemløshed

Socialstyrelsens rådgivning bygger på en Housing First-tilgang og brug af de evidensbaserede bostøttemetoder Critical Time Intervention (CTI), Intensive Case Management (ICM) og Assertive Community Treatment (ACT). I indsatsen for unge hjemløse bruges desuden samarbejdsmodellen ”Vejen til uddannelse og beskæftigelse”.

Læs om princippet Housing First

Læs om de evidensbaserede bostøttemetoder

Læs om samarbejdsmodellen ”Vejen til uddannelse og beskæftigelse”

Indholdet af rådgivningen

Socialstyrelsen yder både korterevarende og længerevarende rådgivningsforløb, som er baseret på en samarbejdsaftale.

Et kort forløb kan fx dreje sig om rådgivning i forhold til aktuel situation eller et fagligt oplæg i den enkelte kommune.

Et længerevarende rådgivningsforløb omfatter en række aktiviteter, der er med til at sikre en omlægning af praksis, fx:

 • Kortlægning af eksisterende praksis, som udmøntes i anbefalinger til omlægning
 • Udarbejdelse af implementeringsplaner i samarbejde med aktøren
 • Støtte i anvendelse af forandringsværktøjer, fx udarbejdelse af forandringsteori
 • Løbende statusmøder med fokus på muligheder, udfordringer og fremdrift i implementeringsprocessen
 • Housing First-seminarer
 • Kompetenceudvikling i bostøttemetoderne CTI, ICM og ACT samt samarbejds­modellen på ungeområdet ”Vejen til uddannelse og beskæftigelse”
 • Dokumentation af borgerforløb
 • Deltagelse i netværksmøder på tværs af aktører

Forløbet sammensættes efter den enkelte kommunes eller aktørs ønsker og behov.

Praktiske oplysninger

Interesserede kommuner, § 110-boformer og andre relevante aktører kan kontakte Socialstyrelsen om muligheden for at få rådgivning.

Socialstyrelsen kan også på eget initiativ kontakte kommuner og § 110-boformer, hvor der spores særlige udfordringer med hjemløshed, for at tilbyde rådgivning.

Aktuelle puljer

Socialstyrelsen udbyder aktuelt to sociale investeringspuljer på hjemløseområdet. Begge puljer har ansøgningsfrist den 29. juni kl. 12.

Den sociale investeringspulje på hjemløseområdet

Den sociale investeringspulje om støtte til borgere i langvarig hjemløshed

Senest opdateret 05-06-2018

Kontakt

Karin Egholm
Leder

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her