Få et samlet kompetenceløft af børne- og ungeområdet med en skræddersyet diplomuddannelse

26-02-2018

Kommunerne kan stadig søge om et lokalt tilrettelagt diplomforløb med tilskud fra Socialstyrelsen. Tilmeld din kommune nu og opstart et lokalt forløb i efteråret 2018.

Er du klar over, at ”Den sociale diplomuddannelse - børn og unge” kan tilrettelægges lokalt, så den tilpasses behov og praksis i den enkelte kommune – og at Socialstyrelsen tilbyder støtte til uddannelsen?

Hvis din kommune ønsker at skabe et bevidst og målrettet fagligt kompetenceløft i arbejdet med udsatte børn og unge, er her en unik mulighed for at få indflydelse på rammer og indhold.

Kan understøtte omlægning af indsatsen

Et lokalt tilrettelagt diplomforløb er for kommuner, der ønsker at opkvalificere arbejdet med udsatte børn og unge, styrke det tværprofessionelle samarbejde og opnå et fælles fagligt fundament.

Forløbet kan tilpasses både i indhold og organisering og kan fx bruges til at understøtte kommunens omlægning til en tidlig forebyggende indsats, herunder omstilling af det faglige mindset og brug af nye samarbejdsformer og organiseringer på børne- og ungeområdet.

”Den sociale diplomuddannelse – børn og unge” henvender sig til myndighedssagsbehandlere samt pædagoger, lærere, sundhedsprofessionelle m.v., som samarbejder med myndighedssagsbehandlere om udsatte børn og unge.

Et lokalt diplomforløb på tværs af professioner kan derfor også være afsæt for, at der dannes faglige netværk til erfaringsudveksling, sparring og kvalitetssikring på tværs af bydele, organisatoriske tilhørsforhold og arbejdsfunktioner.

Uddannelsesform og refusion

Uddannelsen varer tre år på deltid og består af seks moduler. Modulerne består af 7-8 undervisningsdage samt forberedelse, opgaveskrivning, vejledning og eksaminer. For at rekvirere et lokalt diplomforløb skal der være tilmeldt mindst 20 tilskudsberettigede studerende fra én eller flere kommuner.

Diplomuddannelsen tilbydes både som lokalt tilrettelagte forløb i en eller flere nærtliggende kommuner og som regionale uddannelsesforløb med deltagere fra forskellige kommuner.

Med refusion koster den samlede uddannelse 15.000 kr. per deltager.

Få mere information om uddannelsesforløb, refusionsmuligheder m.v.

Tilmelding til diplomuddannelse

Du kan tilmelde din kommune nu og få et lokalt tilrettelagt diplomforløb i foråret 2018. Ansøgningsfristen for kommuner, der ønsker et lokalt tilrettelagt forløb, er forlænget til d. 15. marts 2018.

Der skal bruges et særligt ansøgningsskema. Skemaet er tilgængeligt på VIA Universitu Colleges' hjemmeside.

Skema til ansøgning om lokalt tilrettelagt diplomforløb

Ansøgning sendes til projektleder Christine Hemme på

Spørgsmål, der skal afklares inden evt. ansøgning, kan stiles til Annemette Matthiessen på tlf. 51 63 26 28 eller

Tilmelding til de regionale hold for enkelte medarbejdere med opstart i efteråret 2018 sker ved at rette henvendelse til de enkelte professionshøjskoler, der udbyder diplomuddannelsen:

Senest opdateret 26-02-2018