Få et måleredskab til ungdomskriminalitet

17-04-2018

Socialstyrelsen tilbyder brugerkursus i dokumentationssystemet YLS/CMI til fagfolk, der arbejder med unge med en kriminel adfærd. Redskabet kan både bruges til at screene den unge og til at planlægge og dokumentere indsatsen. Der afholdes kursus den 29. – 30. maj 2018.

Arbejder du med unge, der enten har begået kriminalitet eller er kriminalitetstruede? Så kan et brugerkursus i redskabet YLS/CMI være relevant for dig. 

YLS/CMI står for Youth Level of Service - Case Management Inventory og er et standardiseret redskab, der anvendes i forebyggelsen og håndteringen af ungdomskriminalitet.

YLS/CMI, kan bruges både til at screene den unge og til at planlægge og dokumentere indsatsen. YLS/CMI kan derfor være et godt redskab for fagfolk til at målrette indsatsen og dokumentere om den unges risiko for kriminel adfærd reduceres eller øges.

Data kan ses på både individniveau og aggregeret, fx for en samlet indsats eller en institution.    

Nye kurser i YLS/CMI

Socialstyrelsen stiller det webbaserede dokumentationssystem, der bygger på YLS/CMI, til rådighed for fagfolk og tilbyder også den undervisning, der er nødvendig for at kunne anvende systemet.

Næste kursus finder sted den 29. – 30. maj i Odense. Kurset er gratis og certificerer dig til at arbejde med redskabet YLS/CMI. Der er tilmeldingsfrist den 18. maj.

Mere information og tilmelding til kursus i YLS/CMI

Hvordan kan man arbejde med YLS/CMI?

I ’Håndbog for sociale tilbud - resultatdokumentation og evaluering’ kan du læse et konkret eksempel på, hvordan systemet kan bruges. Her fortæller opholdsstedet Semaiskolen, hvordan de anvender YLS/CMI bl.a. i deres arbejde med at sætte mål for og med den unge.

Se Håndbog for sociale tilbud - resultatdokumentation og evaluering

I pjecen ”Ud af ungdomskriminalitet” finder du en mere generel beskrivelse af brugen af YLS/CMI og den tilhørende elektroniske indberetning. 

Se pjecen "Ud af ungdomskriminalitet"

Senest opdateret 17-04-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her