Få et måleredskab til ungdomskriminalitet

12-09-2018

Socialstyrelsen tilbyder igen et brugerkursus i dokumentationssystemet YLS/CMI til fagfolk, der arbejder med unge med en kriminel adfærd. Redskabet kan bruges til at screene den unges tilbagefald til kriminalitet og til at planlægge og dokumentere indsatsen. Der afholdes kursus den 11. – 12. oktober 2018 i Esbjerg.

Arbejder du med unge, der enten har begået kriminalitet eller er kriminalitetstruede? Så kan et brugerkursus i redskabet YLS/CMI være relevant for dig.

YLS/CMI står for Youth Level of Service - Case Management Inventory og er et standardiseret redskab til fagpersoner. Redskabet kan bl.a. bruges til at vurdere risikofaktorer i forbindelse med ungdomskriminalitet. Det kan også anvendes til at udarbejde en behandlingsplan for unge i alderen 12-17 år.

Med YLS-CMI kan både fagpersoner i forvaltningen og på tilbudsniveau få et overblik over den unges samlede problemstillinger og risikofaktorer, mens den unge modtager en indsats eller er under anbringelse. Udvikling og ændringer i den unges udfordringer og risikofaktorer kan følges systematisk. YLS/CMI kan derfor være et godt redskab for fagfolk til at målrette indsatsen og dokumentere om den unges risiko for kriminel adfærd reduceres eller øges.

Socialstyrelsen har udviklet et elektronisk dokumentionssystem, som er bygget op omkring YLS/CMI, og som kommuner, anbringelsessteder og ambulante foranstaltninger tilbydes at bruge i forbindelse med deres arbejde med redskabet. Socialstyrelsen tilbyder også den undervisning, der er nødvendig for at kunne anvende systemet.

Systemet kan både anvendes til at måle progression på individniveau og på aggregeret niveau.

Nye kurser i YLS/CMI

Socialstyrelsen vil afholde op til 6 brugerkurser rundt i Danmark i løbet af 2018. Deltagerkredsen er repræsentanter fra den kommunale forvaltning, som ønsker at anvende YLS/CMI. Kommunerne kan pege på relevante aktører, som de samarbejder med, herunder institutioner og andre relevante sociale tilbud, som kan deltage på brugerkurset.

Næste kursus finder sted den 11.– 12. oktober i Esbjerg. Kurset er gratis og certificerer dig til at arbejde med redskabet YLS/CMI. Der er plads til 16 deltagere på kurset. Der er tilmeldingsfrist mandag d. 1. oktober.

Tilmelding til kursus i YLS/CMI

Læs mere om YLS/CMI

Senest opdateret 12-09-2018

Kontakt

Rebecca Degn í Haraldsstovu
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her