Ekstern undersøgelse ser på tilskudsmodtageres eventuelle tilgodehavende

31-10-2018

Som et led i afdækningen af et muligt mangeårigt underslæb med offentlige midler i Børne- og Socialministeriet, har Socialstyrelsen identificeret flere tilskudssager, hvor der kan være sket uregelmæssigheder i forbindelse med udbetalingen af midlerne, heriblandt også kommuner. Der er tale om en større sag, der går mange år tilbage, og som det er vigtigt at komme helt til bunds i. Derfor har Socialstyrelsen igangsat en ekstern undersøgelse, som foretages af revisorvirksomheden PwC.

Undersøgelsen skal blandt andet skal se på, hvilke tilskudsmodtagere, der kan have et krav på betaling af tilskud.

På baggrund af undersøgelsen vil der ske en juridisk vurdering og blive truffet afgørelse om et eventuelt tilgodehavende. Socialstyrelsen vil herefter kontakte tilskudsmodtagere med krav på tilgodehavende. Vi forventer, at dette kan ske ved udgangen af året. Tilskudsmodtagere er dog til en hver tid velkomne til at rette henvendelse til Socialstyrelsen, såfremt der måtte være spørgsmål eller lignende ift. tidligere tildelte tilskud.


Senest opdateret 31-10-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her