Dialogmøde: Udbud af VISOs ydelser på børn-, unge- og specialundervisningsområdet

29-11-2018

Socialstyrelsen forventer at kunne annoncere udbud af VISO-kontrakter på børn-, unge- og specialundervisningsområdet i andet halvår 2019. Hør om processen og kom med jeres input på et af vores dialogmøder i januar 2019.

En række af VISOs ydelser på børn-, unge- og specialundervisningsområdet skal sendes i udbud, forventeligt i andet halvår 2019.

Socialstyrelsen vil gerne orientere om modellen for udbuddet og udbudsprocessen og inviterer derfor alle interesserede leverandører til at deltage i et af vores dialogmøder. Møderne holdes i Odense hhv. 18. og 23. januar, begge dage kl. 10-13, og har samme indhold.

Jeres pejlemærker for socialfaglig kvalitet

På dialogmøderne vil vi også meget gerne have jeres input til udbudsmaterialet med fokus på hvilke parametre, der kan konkurreres på.

Vi vil ikke mindst gerne høre om, hvad I ser som gode pejlemærker for socialfaglig kvalitet, kvalifikationer og erfaringer hos VISOs leverandører af specialrådgivning og udredning til relevante målgrupper på børn-, unge- og specialundervisningsområdet i VISO.

Hvert møde vil bestå af et kort oplæg fra VISO efterfulgt af en præsentation af dialogmødets workshops. I deltager herefter i den/de workshops, hvor I særligt kan bidrage med input.

Praktiske oplysninger

Pladserne tildeles efter først til mølle-princippet. Der kan maximalt deltage to personer fra hver organisation, og der er i alt 100 pladser pr. mødedato. Det er gratis at deltage.

I er velkomne til at kontakte VISO med spørgsmål på leverandorteamviso@socialstyrelsen.dk

Oplæg fra mødet vil efterfølgende blive lagt på her på VISOs hjemmeside

Socialstyrelsen forventer at sende udvalgte dele af udbudsmaterialet i høring i foråret 2019.

Tilmelding og yderligere oplysninger om dialogmøde 18. januar
 
Tilmelding og yderligere oplysninger om dialogmøde 23. januar
 

 

Senest opdateret 29-11-2018

Kontakt

Rikke Søndergaard

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her