Det forebyggende mindset

08-02-2018

Ny udgivelse beskriver, hvad det kræver af kommunen, hvis man ønsker at omlægge til en tidligere forebyggende indsats for børn og unge. Særligt centralt er samarbejdet på tværs af myndighed, udfører af specialiserede indsatser og almenområdet.

Mange kommuner er i disse år inspireret af tanken om at omlægge arbejdet på børne- og ungeområdet, så man får en både tidligere og mere effektiv forebyggende indsats. Men hvad skal der til, for at det lykkes?

Det er temaet for en ny udgivelse, der er baseret på erfaringerne fra et partnerskab (2015-17) mellem Socialstyrelsen og Haderslev, Herning og Hvidovre kommune. Sammen med fire nye film kan den bruges som et konkret redskab i forbindelse med kommuners egen implementering og formidling til medarbejdere på tværs af organisationen. 

Forebyggelse hele vejen rundt

Arbejdet i partnerskabskommunerne indebar intensive udviklingsforløb, der tog udgangspunkt i det lokale, mens den overordnede ramme og retning var fælles. Omdrejningspunktet i projektet var at tænke forebyggelse hele vejen rundt, dvs. på tværs af myndighed, udfører af specialiserede indsatser og almenområdet.

Den nye udgivelse beskriver de kerneelementer, der sætter den strategiske ramme og den faglige retning for en kommunal omlægning til en tidligere forebyggende indsats på børn- og ungeområdet. Det forebyggende mindset foldes ud, og det præciseres, hvad en omlægning af indsatsen kræver af kommunen både strategisk, organisatorisk og i den faglige praksis. Et afsluttende afsnit beskriver i kort form noget af den centrale viden, der er på området.

Fire film til inspiration

Samtidig udgives fire videoer: En introducerende animationsfilm og tre praksisnære film med interviews med fagpersoner.

Formålet med både udgivelsen og filmene er at inspirere og understøtte andre kommuner, der ønsker at omlægge til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for børn og unge i udsatte positioner.

Slutevalueringen for partnerskabsprojektet udgives i foråret 2018.   

Gå til udgivelsen "Strategisk retning og Faglig ramme for omlægning til en tidligere forebyggende indsats"

Se de fire film på YouTube om en omlægning til en tidligere forbyggende indsats

Læs om partnerskabsprojektet om en tidligere forebyggende indsats

Senest opdateret 08-02-2018

Kontakt

Louise Elisabeth Madsen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her