Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) omfatter nu også udsatte børn og unge

31-10-2018

Socialstyrelsen offentliggør i dag en ny version af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM), så det nu også er muligt at beregne de økonomiske konsekvenser af sociale indsatser over for udsatte børn og unge.

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) hjælper kommunerne med at foretage systematiske vurderinger af de økonomiske konsekvenser ved sociale indsatser og at få en længere tidshorisont på investeringen. Med offentliggørelsen af den nye version af SØM, får kommunerne nu også mulighed for at regne på sociale indsatser på området for udsatte børn og unge.

Kommuner, der ønsker at implementere en ny indsats på børne- og ungeområdet, vil kunne bruge SØM til at få overblik over de budgetøkonomiske konsekvenser ved at indføre den nye indsats. Hvis man fx ønsker at implementere Cool Kids, som er en indsats til børn og unge med angst, så kan SØM hjælpe med at skabe overblik over, hvad man vil kunne spare, hvis man fx lykkes med at reducere antallet af børn med behov for psykiatrisk behandling.

SØM er udviklet af VIVE og Incentive for Socialstyrelsen for midler afsat i forbindelse med satspuljeaftalen for 2016. Den første version af SØM blev offentliggjort i januar 2018. Med satspuljen for 2017 blev der afsat midler til at udvide modellen med børne- og ungeområdet. Den udvidede model, der er offentliggjort nu, er en foreløbig version. Arbejdet med at udvikle, konsolidere og forbedre modellen fortsætter i de kommende år.

Hent SØM

Sådan fungerer SØM

SØM består af en beregningsramme og en vidensdatabase med omfattende viden om effekter, konsekvenser og priser, som brugeren kan anvende til at kvalificere sin beregning af de økonomiske konsekvenser ved en konkret indsats.

Vidensdatabasen indeholder nu også viden og estimater for 7 målgrupper af udsatte børn og unge, som er underopdelt på alder: 6-13 år og 14-17 år. Med den viden, der er i vidensdatabasen, er det muligt at beregne de økonomiske konsekvenser for en tidshorisont på kort- og mellemlangt sigt. For børn og unge betyder det, at man kan regne på de økonomiske konsekvenser af en indsats i barnets eller den unges fortsatte børne- og ungeliv samt i nogle tilfælde i det tidlige voksenliv.

Læs mere om SØM generelt

Forudsætninger for at arbejde med SØM

SØM stilles frit tilgængeligt for alle. Kvaliteten af beregningerne og resultaternes troværdighed afhænger dog af det lokale vidensgrundlag for indsatsen og den konkrete brug af værktøjet. SØM vil heller aldrig kunne stå alene, når der skal træffes beslutninger om investeringer i sociale indsatser. Sociale indsatser skal i høj grad også vurderes ud fra den progression og livskvalitet, der skabes for borgerne.

Udover viden om de konkrete sociale indsatser må brugeren have forståelse for og erfaring med effekt- og konsekvensberegninger. I SØM skal brugeren blandt andet forholde sig til, hvor stor en effekt den sociale indsats har eller forventes at have. Kommunerne bør løbende følge op på, om den sociale indsats har den ønskede virkning for borgerne, og om forventninger til de økonomiske konsekvenser indfries.

De tekniske aspekter af SØM

Du kan læse mere om de tekniske aspekter af SØM på børne- og ungeområdet i dokumentationsrapporten.

SØM: Baggrundsrapporter og beregninger

 

Senest opdateret 31-10-2018

Hold dig opdateret om SØM

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet om SØM.

Så bliver du altid opdateret, når der kommer en ny version og kan følge med i sidste nyt om den videre udvikling af modellen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet om SØM

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her