Børn af unge forældre – nyt tema på Vidensportalen

01-03-2018

Børn af unge forældre har statistisk set højere risiko for at få adfærdsmæssige, sociale og følelsesmæssige vanskeligheder end andre børn. Læs det nye tema på Vidensportalen om børn af unge forældre, unge forældres karakteristika og relevante indsatser.

Socialstyrelsens nye tema på Vidensportalen sætter fokus på børn og unge op til 18 år, som har unge forældre. Særligt børn af teenageforældre er statistisk set dårligere stillet end andre børn og har blandt andet større risiko for at få adfærdsmæssige, sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. I temaet kan du blandt andet læse om de problematikker, børn af unge forældre er i særlig risiko for at få, og om hvad der generelt karakteriserer unge forældre.

Temaet præsenterer to indsatser: Minding the Baby (MTB) og Familiens Hus. Begge indsatser har fokus på at støtte forældreevnen hos unge mødre på forskellig vis.

Minding the Baby

Minding the Baby (MTB) er et familiebehandlingsprogram for unge førstegangsgravide i en socialt udsat position. Formålet med indsatsen er at understøtte udvikling af forældreevne, herunder evnen til at aflæse, forstå og handle på barnets behov. Indsatsen varer i ca. 2 år og 3 måneder og foregår i de enkelte familiers hjem.

Familiens Hus

Familiens Hus er en indsats, der er målrettet gravide og mødre under 26 år. Familiens Hus organiseres og drives som partnerskab mellem en kommune og en frivillig organisation. Formålet er at styrke kvindernes forældreevne og mulighed for enten at komme i beskæftigelse eller uddannelse. Familiens Hus er udviklet i Danmark og evalueret i to danske kommuner med positive resultater.

Se temaet på Vidensportalen om børn af unge forældre

Se oversigten over øvrige temaer på Vidensportalen om børn og unge

Senest opdateret 10-02-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her