Annoncering: Tilbud søges på udvikling af sprogvurderingsmateriale til 2-årige

15-01-2018

Kommunerne har fået mulighed for at fremrykke den lovpligtige vurdering af børns sprog til 2-årsalderen. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at udvikle et nyt sprogvurderingsmateriale. Tilbudsfristen er 15. februar 2018.

Dagtilbudsloven blev ændret i 2017, og i den forbindelse har kommunerne fået mulighed for at fremrykke den lovpligtige sprogvurdering af børn fra 3-årsalderen til 2-årsalderen. Socialstyrelsen udbyder på den baggrund opgaven med at udvikle et materiale, der kan anvendes til at vurdere 2-årige børns sprog.

Materialet skal understøtte kommunerne i tidligst muligt at identificere de børn, der er i risiko for forsinket sprogudvikling eller for at udvikle sproglige og kommunikative vanskeligheder, så børnene kan få den nødvendige hjælp og støtte.

Sprogvurderingsmaterialet skal udvikles med udgangspunkt i den nyeste forskning i små børns sprog og sprogtilegnelse. Det skal indeholde et redskab til sprogvurderingen og en vejledning til anvendelse af redskabet.

Den annoncerede opgave

Opgaven består af fire dele. De fire dele skal understøtte udviklingen af sprogvurderingsmaterialet:

  1. Kortlægning af forskning
  2. Udvikling af et sprogvurderingsmateriale
  3. Afprøvning af sprogvurderingsmaterialet
  4. Indsamling af normdata

Der er afsat 1 million kr. eksklusiv moms til opgaven, der skal gennemføres i 2018.

Fristen for afgivelse af tilbud er den 15. februar 2018 kl. 12.

Yderligere oplysninger og adgang til annonceringsmaterialet

Senest opdateret 15-01-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her