Annoncering: Opkvalificering af kontaktpersoner for mennesker med døvblindhed

04-04-2018

Der skal tilvejebringes et opkvalificeringsforløb til kontaktpersoner for mennesker med erhvervet døvblindhed. Forløbet skal være anvendeligt for alle kommuner i landet. Socialstyrelsen annoncerer efter en leverandør til opgaven. Frist: 1. juni 2018.

Socialstyrelsen søger en leverandør, der kan stå for at udvikle og afprøve et opkvalificeringsforløb for støttepersoner for mennesker med erhvervet døvblindhed. Leverandøren skal også udvikle plan for den fremtidige forankring.

Ifølge servicelovens § 98 skal kommunalbestyrelsen i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde.                             

Det er vigtigt, at kontaktpersoner for døvblinde har den nødvendige viden og mestrer de kompensatoriske teknikker, der er nødvendige, for at kunne yde den rette hjælp til målgruppen.

Formålet med dette initiativ er derfor, at der udvikles et kompetenceudviklingsforløb, som er tilgængeligt for alle kommuner, at alle kontaktpersoner har modtaget et minimum af oplæring, før de starter i jobbet, og at adgangen til et kompetenceudviklingsforløb ikke begrænses af, at det kan være svært at samle deltagere til et fælles forløb.

Den annoncerede opgave

Den annoncerede opgaver omfatter:

Udarbejdelse af modulbeskrivelser med tilrettelæggelse af undervisningens mål, form og indhold

  1. Udarbejdelse af undervisningsmateriale til de tre moduler
  2. Udvikling af platform til e-læring
  3. Planlægning af de praktiske rammer for, og afprøvning af opkvalificeringsforløbene
  4. Udarbejdelse og gennemførsel af formidlingsstrategi
  5. Udarbejdelse af plan for fremtidig forankring.

Praktiske oplysninger

Beløbsrammen er 2,5 mio. kr. Projektperioden løber fra d. 1. august 2018 til den 31. juli 2020.

Fristen for indkomne tilbud er den 1. juni 2018 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger og adgang til annonceringsmaterialet

 

Senest opdateret 04-04-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her