Ændring af bekendtgørelse om indhentelse af børneattester

09-02-2018

Fra den 1. januar 2018 skal frivillige sociale organisationer og foreninger, der modtager støtte fra ansøgningspuljer og/eller driftsstøtte på Børne- og Socialministeriets område, indhente en børneattest.

Fra den 1. januar 2018 skal frivillige sociale organisationer og foreninger, der modtager støtte fra ansøgningspuljer og/eller driftsstøtte på Børne- og Socialministeriets område, indhente en børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, samt for personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn.

Bestemmelsen gælder for såvel lønnet arbejde som frivillig, ulønnet arbejde/beskæftigelse. Hidtil har reglerne kun omfattet kommunerne, socialtilsynet, regionsrådene samt frivillige sociale organisationer, der modtager økonomisk støtte efter servicelovens § 18, stk. 2.

Det er vigtigt, at frivillige sociale organisationer og foreninger, der modtager midler fra ansøgningspuljer og/eller driftsstøtte på Børne- og Socialministeriets område, er opmærksomme på, at der skal indhentes børneattester i det omfang, reglerne i bekendtgørelsen kræver det.
 
De nye regler gælder fra d. 1. januar 2018 og omfatter modtagere af tilskud fra ansøgningspuljer og modtagere af driftstilskud på Børne- og Socialministeriets område, når de ansætter eller beskæftiger personer fx i projekter.
 
Både nuværende og fremtidige tilskudsmodtagere er omfattet af reglerne.

Se bekendtgørelsen på Retsinformation her

Senest opdateret 09-02-2018

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her