Årsrapport 2017 om socialtilsynene

21-12-2018

Socialstyrelsen udgiver hvert år en årsrapport på baggrund af de fem socialtilsyns virksomhed. Årsrapporten fra 2017 er nu offentliggjort. Rapporten indeholder fakta og nøgletal om socialtilsynenes aktiviteter i 2017.

De fem socialtilsyn fører tilsyn med landets sociale tilbud og plejefamilier. I 2017 omfattede tilsynsforpligtelsen 1.993 sociale tilbud og 6.026 plejefamilier

Tilsynsbesøg i 2017

De fem socialtilsyn gennemførte til sammen 9.907 anmeldte tilsynsbesøg og 2.133 uanmeldte tilsynsbesøg i 2017. For alle fem socialtilsyn er der tale om en stigning i antallet af uanmeldte tilsynsbesøg sammenlignet med året forinden.

I 2017 godkendte de fem socialtilsyn i alt 58 nye sociale tilbud og 395 nye plejefamilier. Antallet af nye godkendte plejefamilier er lavere i 2017 end i både 2016 og 2015, ligesom antallet af nye godkendte sociale tilbud også er lidt lavere.

De fem socialtilsyn tilbagekaldte tilsammen godkendelsen med henholdsvis otte tilbud og 33 plejefamilier. Det svarer til niveauet i 2016, hvor syv tilbud og 27 plejefamilie fik tilbagekaldt deres godkendelse, men er væsentlig færre end i 2015, hvor 17 tilbud og 93 plejefamilier fik trukket godkendelsen.

I 2017 modtog de fem socialtilsyn via whistleblowerordningen 1.344 henvendelser om forhold, som er blevet oplevet som bekymrende. Antallet af henvendelser til whistleblowerordningen er steget hvert år.

Se årsrapporten for socialtilsynene 2017

Baggrund

Socialstyrelsen følger løbende praksis i socialtilsynene og understøtter udførelsen af godkendelses- og tilsynsopgaven med relevant vejledning og materiale m.v. Som led i dette arbejde udgives en årsrapport om tilsynenes virksomhed.

Mere information om Socialstyrelsens arbejde med socialtilsynene

I maj 2018 udgav Socialstyrelsen desuden den anden evaluering af tilsynsreformen. Evalueringen undersøger, om centrale formål med tilsynsreformen er blevet opfyldt og dækker perioden fra reformens ikrafttræden i 2014 til udgangen af 2017.

Se den anden evaluering af tilsynsreformen her

Senest opdateret 21-12-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her