Årsrapport 2016 om socialtilsynene

08-01-2018

Hvert år udgives en rapport om de fem socialtilsyns virksomhed. Årsrapporten for 2016 er nu udkommet med fakta og nøgletal.

De fem socialtilsyn har ansvaret for tilsynet med landets plejefamilier og sociale tilbud. Tilsynsforpligtelsen omfattede ved udgangen af 2016 i alt 6.273 plejefamilier og 2.043 sociale tilbud.

Tilsynsbesøg i 2016
De fem socialtilsyn har i løbet af 2016 gennemført 10.494 anmeldte og 1.213 uanmeldte tilsynsbesøg. I forhold til 2015 blev der foretaget lidt færre anmeldte tilsynsbesøg, men væsentlig flere uanmeldte tilsynsbesøg. Antallet af uanmeldte besøg er dog fortsat lavere end i 2014.

Ser man på det samlede antal tilsynsbesøg siden 2014, steg dette væsentligt i 2015 og er steget yderligere i 2016.

De fem socialtilsyn godkendte i 2016 i alt 678 nye tilbud og plejefamilier. Både med hensyn til tilbud og plejefamilier er der tale om flere godkendelser end året før.

I alt 33 godkendelser af tilbud og plejefamilier blev i 2016 tilbagekaldt af tilsynet. Det er væsentligt færre end i 2015. De fem socialtilsyn modtog i 2016 i alt 1.157 henvendelser til whistleblowerordningen. Det er 127 henvendelser flere end i 2015. 

Se årsrapporten om socialtilsynet for 2016

Baggrund
Socialstyrelsen skal understøtte, at socialtilsynenes opgaveløsning sker i overensstemmelse med lovens formål og intention. Som led i dette arbejde udgives en årsrapport om tilsynenes virksomhed.

Mere information om Socialstyrelsens arbejde med socialtilsynene

Senest opdateret 08-01-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her