Årets Dagtilbud 2018 skal kåres

25-06-2018

Med Dagtilbudsprisen sætter Børne- og Socialministeriet, BUPL og FOA fokus på det pædagogiske personales store og vigtige arbejde, som hver dag gøres i de danske dagtilbud. Alle har mulighed for at indstille en dagpleje eller daginstitution til prisen ”Årets Dagtilbud 2018”. Der er åbent for indstillinger til prisen fra d. 25. juni.

Hver dag gør pædagogisk personale over hele landet en kæmpe indsats for at skabe gode rammer for børns trivsel, udvikling, læring og dannelse. Det er en indsats, der har afgørende betydning for børnene. Ikke bare i deres dagligdag her og nu, men også for deres liv på længere sigt. Med Dagtilbudsprisen ønsker Børne- og Socialministeriet, BUPL og FOA at fejre og anerkende det pædagogiske personales store og vigtige arbejde.

Prisen tildeles et dagtilbud (dagpleje eller daginstitution), som har udmærket sig ved at levere høj pædagogisk kvalitet inden for et nærmere afgrænset område eller tema, som indstilleren selv definerer. Der er således ikke på forhånd givet nogle begrænsninger på, hvad et tema kan være. Nogle få eksempler kunne være forældresamarbejde, børnefællesskaber, fysiske læringsmiljøer, børneperspektiver, demokrati og dannelse, inklusion mv.

En daginstitution eller dagplejer indstilles ved, at der udfyldes et indstillingsskema, hvor det pædagogiske arbejde inden for det valgte tema beskrives.

Du kan tilgå indstillingsskemaet og vejledningsmaterialet her

Praktiske oplysninger

Der åbnes for indstillinger den 25. juni, og indstillingsfristen er den 26. august. Prisen uddeles af ministeren i november 2018.

Alle kan indstille et dagtilbud til Årets Dagtilbud, fx forældre, personale, ledere eller andre, der har tilknytning eller kendskab til dagtilbuddet

Senest opdateret 25-06-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her