Vil I være med til at udvikle lovende praksis på børne- og ungeområdet?

13-03-2017

Socialstyrelsen udmelder i marts 2017 en pulje om udvikling af lovende praksis på børne- og ungeområdet. Der er informationsmøde 28. marts i Vejle og 30. marts i København. Alle interesserede er velkomne.

Socialstyrelsen udmelder i marts 2017 en ansøgningspulje, som kan søges af kommuner, der har en lovende praksis på børne- og ungeområdet, og som ønsker at videreudvikle og evaluere deres praksis i samarbejde med Socialstyrelsen og en ekstern leverandør.

Socialstyrelsen inviterer i den forbindelse alle interesserede kommuner til at deltage i et af de to informationsmøder, der afholdes om puljen. Møderne afholdes i Vejle den 28. marts og i København den 30. marts – begge dage fra kl. 12-16. Her kan man høre mere om projektets formål og aktiviteter samt blive klogere på selve ansøgningsprocessen.

Projektet om lovende praksis

I løbet af projektperioden skal man som kommune indgå i et tæt samarbejde med en ekstern leverandør og Socialstyrelsen om at udvikle den lovende praksis. Det sker gennem et forløb, hvor kommunens praksis analyseres og derefter suppleres og kvalificeres ud fra aktuel bedste viden på området. Den lovende praksis skal derudover beskrives, og resultaterne skal dokumenteres for at få mere viden om, hvordan praksis virker for borgerne.

Både medarbejdere og ledelse i kommunen vil spille en aktiv rolle gennem hele projektet. Projektperioden løber fra 2017-19, og det forventes, at 7-8 kommuner vil kunne deltage i projektet.

Praktiske oplysninger om puljen og projektet

Ansøgningspuljens målgruppe er udsatte børn og unge og deres familier, der har behov for særlig støtte, eller er i risiko for at udvikle behov for særlig støtte.

Ansøgerkredsen til puljen er landets kommuner. Man kan eventuelt søge i samarbejde med sociale tilbud eller organisationer. Kommunerne skal have en lovende praksis i den forebyggende indsatsvifte for at kunne søge om at deltage i projektet.

Der er ansøgningsfrist for puljen den 1. maj 2017 kl. 12.00.

Du kan finde yderligere information om projektet på Socialstyrelsens hjemmeside og på Tilskudsportalen, når puljen er udmeldt.

Supplerende information på Socialstyrelsen.dk om lovende praksis

Tilmelding til informationsmødet 28. marts i Vejle

Tilmelding til informationsmødet 30. marts i København


Senest opdateret 13-03-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her