Vil I investere i den tidlige og forebyggende indsats i PPR?

31-05-2017

Socialstyrelsen udmelder en pulje til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR. Der er informationsmøde i Odense 26. juni for alle interesserede kommuner.

I august eller september udmeldes en ansøgningspulje, der kan søges af kommuner, som ønsker at styrke og udvikle kvaliteten af indsatsen i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

Socialstyrelsen inviterer i den forbindelse alle interesserede kommuner til at deltage i et informationsmøde om ansøgningspuljen. Mødet afholdes i Odense den 26. juni fra kl. 10-12. Her kan man høre mere om projektets formål og aktiviteter og blive klogere på selve ansøgningsprocessen.

Partnerskab med Socialstyrelsen

Kommunerne skal gennem investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR være med til at styrke og udvikle kvaliteten i indsatsen over for sårbare og udsatte børn og unge. Udviklingsarbejdet foregår i et partnerskab mellem Socialstyrelsen og alle de deltagende kommuner.

Både medarbejdere og ledelse i kommunens PPR-funktion vil spille en aktiv rolle gennem hele projektet. Projektperioden løber fra 2017-2020, og det forventes, at 10 kommuner vil kunne deltage i projektet.

Praktiske oplysninger om ansøgningspuljen

Ansøgningspuljens målgruppe er sårbare og udsatte børn og unge i dagtilbuds- og skolealderen, der kan have behov for en forebyggende, foregribende eller mere indgribende indsats i PPR.

Ansøgerkredsen til puljen er landets kommuner. Der er ansøgningsfrist primo oktober 2017.

Du kan finde yderligere information om projektet på Socialstyrelsens hjemmeside og på Tilskudsportalen, når puljen er udmeldt.

Tilmelding til informationsmødet 26. juni om PPR  

Senest opdateret 31-05-2017

Kontakt

Stinne Grydehøj
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her