Vil I deltage i et pilotforløb om forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem?

29-06-2017

Socialstyrelsen er ved at udarbejde nationale retningslinjer, der skal forebygge vold på botilbud og forsorgshjem. Implementeringen understøttes af Socialstyrelsen i 2018-20. Netop nu søges deltagere til et pilotforløb.

Overvejer I hvilke tiltag, I kan sætte i gang lokalt for at styrke forebyggelsen af voldsepisoder på botilbud og forsorgshjem? Så har I måske interesse i at deltage i et projekt sammen med Socialstyrelsen, der lige nu søger to aktører til at indgå i et pilotforløb. Der søges dels en kommune eller en region, dels et botilbud/ forsorgshjem.

Pilotforløb skal sikre god implementering

Det er en stor psykisk belastning for både beboere og medarbejdere på landets botilbud og forsorgshjem, når der forekommer voldsepisoder. Socialstyrelsen er derfor ved at udarbejde en række nationale retningslinjer, der skal forebygge vold og fremme tryghed og trivsel for både beboere og ansatte.

De nationale retningslinjer vil dels indeholde konkrete anbefalinger til voldsforebyggelse, dels et katalog over virksomme metoder på området.

For at understøtte en god implementering af retningslinjerne vil Socialstyrelsen gennemføre op mod 75 voldsforebyggende forløb i 2018-20 landet over. Denne implementering sker i regi af et nyt, nationalt indsatsteam. Pilotforløbene igangsættes for at sikre, at indsatsteamets støtte vil modsvare de behov, der er i praksis.

Deltagerne i pilotforløbene vil modtage rådgivning, processtøtte og kompetenceudvikling og desuden indgå i et samarbejde med Socialstyrelsen om den endelige tilrettelæggelse af den fremtidige implementeringsstøtte i de næste indsatsforløb. De medvirkende aktører vil derfor også spille en markant rolle for udformningen af de kommende indsatsforløb, og får samtidig støtte til at implementere de nye nationale retningslinjer indenfor en kort tidshorisont.

Selvom man har været med i pilotforløbet, kan man også senere søge om et indsatsforløb.

Praktiske oplysninger

Initiativet er målrettet borgere, der har psykiske lidelser, kognitive funktionsnedsættelser eller særlige sociale problemer, og som bor på botilbud eller forsorgshjem. Pilotforløbene retter sig dels mod kommuner og regioner, og dels mod kommunale, regionale og private botilbud og forsorgshjem for målgruppen.

Pilotforløbene indledes i september 2017 og vil forventeligt vare ca. seks måneder. Styrelsen forventer at indgå aftale med to aktører inden udgangen af august 2017.

Er I interesseret i at medvirke i pilotforløbene, så tag kontakt til fuldmægtig Mette Strunge Dubert, mail , tlf.: 50 81 09 48 eller fuldmægtig Rune Løgstrup, , tlf.: 41 93 24 89 (i ugerne 28, 29 og 30 vil det desværre ikke være muligt for at kontakte en medarbejder pga. ferie).

Socialstyrelsen har i sept. 2017 indgået aftale med 2 tilbud om at deltage i pilotforløbet om forebyggelse af vold på botilbud. Deltagerne er et forsorgshjem og et botilbud.  

I foråret 2018 kan der søges om deltagelse i hovedprojektet, hvor ca. 75 botilbud, kommuner m.fl. kan deltage. Ansøgningsfrister m.v. annonceres her på Socialstyrelsen.dk og i styrelsens nyhedsbrev. 

Nyheden er opdateret 12. oktober 2017 med boksen ovenfor.

Senest opdateret 12-10-2017

Kontakt

Rune Løgstrup
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her