Vil I arbejde tværfagligt med at bringe udsatte ledige i job?

08-06-2017

I juni 2017 udmeldes ansøgningspuljen "Social støtte i overgang til og fastholdelse af job". Formålet med puljen er at afprøve en integreret socialfaglig og beskæftigelsesrettet indsats. Der afholdes informationsmøder om puljen den 21. juni.

Socialstyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering inviterer til to informationsmøder om ansøgningspuljen ”Social støtte i overgang til og fastholdelse af job”. 

Puljen forventes at blive udmeldt medio juni, og møderne afholdes i Roskilde og Kolding, begge steder den 21. juni. 

En integreret indsats

Formålet med ansøgningspuljen er at afprøve en koordineret, integreret og intensiv socialfaglig og beskæftigelsesrettet indsats, der skal hjælpe udsatte ledige i at få et ordinært job og fastholde jobbet på længere sigt. Målgruppen er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år med mere end et års ledighed.

Informationsmøderne henvender sig til nøglepersoner i socialforvaltninger og jobcentre, der er interesserede i ansøgningspuljen og skal arbejde med puljeansøgningen. Formålet med møderne er at informere om ansøgningspuljen og give inspiration til udarbejdelse af ansøgningen.

Praktisk info om puljen og møderne

Det forventes, at syv kommuner kan deltage i projektet, og at samlet 750 borgere kan modtage indsatsen. Der er afsat 29,8 mio. kr. til ansøgningspuljen og 3,0 mio. kr. til evaluering. 

Det er gratis at deltage i informationsmøderne. Tilmeldingsfrist: 16. juni 2017.

Oplysninger og tilmelding - informationsmødet i Roskilde
Oplysninger og tilmelding - informationsmødet i Kolding

Se beskrivelsen af projektet: "Social støtte i overgang til og fastholdelsen af job"

 

Senest opdateret 08-06-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her