Viden om stalking, kærestevold og vold mod mænd

07-02-2017

Mere end hver fjerde, der udsættes for vold af en partner, er en mand. Socialstyrelsen har samlet viden om voldsudsatte mænd, om stalking mod både mænd og kvinder og om unge, der udsættes for vold af deres kæreste.

Statens Institut for Folkesundhed skønner at ca. 46.000 kvinder og mænd i den danske befolkning årligt udsættes for fysisk vold af en partner.

Socialstyrelsen har samlet den nyeste viden og erfaringer om voldsudsatte mænd samt mænd og kvinder udsat for stalking og kærestevold. Se de nye sider på Socialstyrelsens hjemmeside under temaet ”Vold i nære relationer.”

Viden om voldsudsatte mænd

Ca. en fjerdedel af alle dem, som udsættes for fysisk partnervold i Danmark, er mænd. Der findes kun lidt dokumenteret viden om, hvilke typer af vold danske mænd bliver udsat for af deres partner.

Den begrænsede viden, der findes, peger på, at mænd både udsættes for fysisk og psykisk partnervold, og at det både kan dreje sig om mandlige og kvindelige partnere. Der er også mænd, der udsættes for vold af andre familiemedlemmer.

Mænd, som er udsat for partnervold, frygter ofte selv at blive beskyldt for volden. De savner tilbud om hjælp målrettet voldsudsatte mænd, og ligesom kvinder er de bekymrede for at miste kontakten og samværet med deres børn, hvis de forlader hjemmet.

Se de nye tekster om partnervold mod mænd

Viden om stalking

Over 100.000 kvinder og mænd udsættes årligt for stalking i Danmark. Stalking er en form for psykisk vold, som består af uønsket og gentagen overvågning, forfølgelse og chikane. Stalking kan udøves både af fremmede, bekendte og tidligere intime relationer. At blive udsat for stalking kan have fysiske, psykiske, økonomiske og sociale konsekvenser.

Flertallet, der udsættes for stalking, søger ikke hjælp. Det kan bl.a. skyldes, at de ikke er klar over, at de er udsat for stalking, eller at de frygter at møde skepsis og mistro fra omverden.

Se de nye tekster om stalking

Viden om kærestevold

Omkring 10.000 kvinder og 5.500 mænd udsættes årligt for fysisk kærestevold i Danmark. Kærestevold er fysisk, psykisk eller seksuel vold mellem unge kærester. Unge, der er vokset op i et hjem med vold, har større risiko for at blive udsat for kærestevold. 

Størstedelen af unge, som udsættes for kærestevold, søger ikke hjælp eller anmelder volden.

Se de nye tekster om kærestevold

De nye sider på Socialstyrelsen.dk er etableret som led i den seneste nationale handlingsplan mod vold i familien og i nære relationer (2014). Handlingsplanen er tilgængelig under Ligestilling på Udenrigsministeriets hjemmeside:

Her kan du få adgang til de senere års handlingsplaner mod vold i nære relationer

Senest opdateret 07-02-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her