Understøt omlægningen af børneområdet med en skræddersyet diplomuddannelse

06-12-2017

Kommunerne kan søge om et lokalt tilrettelagt diplomforløb med tilskud fra Socialstyrelsen. Uddannelsens fokus er at styrke viden og kompetencer på børneområdet og at underbygge det tværprofessionelle samarbejde. Tilmeld kommunen nu og få jeres eget forløb i foråret 2018.

Ved I, at ”Den sociale diplomuddannelse - børn og unge” kan tilrettelægges lokalt, så den matcher behovet i den enkelte kommune – og at Socialstyrelsen tilbyder støtte til uddannelsen? Ønsker I at få et kompetenceløft i arbejdet med udsatte børn og unge, er her en unik mulighed for selv at få indflydelse på rammer og indhold.

Tilbuddet henvender sig til kommuner, der ønsker at opkvalificere på området, styrke det tværprofessionelle samarbejde og få et fælles fagligt fundament. Forløbet er fleksibelt i både indhold og organisering og kan fx bruges til at understøtte kommunens omlægning til en tidlig og forebyggende indsats, herunder omstilling af det faglige mindset og brug af nye samarbejdsformer og organiseringer på børne- og ungeområdet.

Citat

"Faglige og organisatoriske omstillinger kræver et stadigt fokus på, hvordan både ledernes og medarbejdernes kompetencer matcher de krav og forventninger, som udviklingen i opgaveløsningen fører med sig. Derfor er kompetenceudvikling et centralt element i omstillingsarbejdet.”

Programchef Hallur Gilstón Thorsteinsson, Københavns Kommune, om kommunens erfaringer med et tilrettelagt diplomforløb.

”Den sociale diplomuddannelse – børn og unge” henvender sig til myndighedssagsbehandlere samt pædagoger, lærer eller sundhedsmedarbejdere m.v., som samarbejder med myndighedssagsbehandlere om udsatte børn og unge. Et fælles forløb er derfor også med til at danne faglige netværk til erfaringsudveksling, sparring og kvalitetssikring på tværs af bydele, organisatoriske tilhørsforhold og arbejdsfunktioner.

Uddannelsesform og refusion

Uddannelsen varer tre år på deltid og består af seks moduler. Modulerne består af 7-9 undervisningsdage samt forberedelse, opgaveskrivning, vejledning og eksaminer. Kravene for at rekvirere diplomuddannelsen er, at der er tilmeldt mindst 20 tilskudsberettigede studerende fra én eller flere kommuner.

Med refusion koster den samlede uddannelse 15.000 kr. per deltager. Refusion fra Socialstyrelsen forudsætter, at alle seks moduler gennemføres.

Læs mere information om uddannelsesforløb,  refusionsmuligheder m.v.

Tilmelding
I kan tilmelde jeres kommune nu og få et lokalt tilrettelagt forløb i foråret 2018. Ansøgningsfristen for kommuner, der ønsker et lokalt tilrettelagt forløb, er 15. januar 2018.

Tilmelding sker ved ansøgning til professionshøjskolen VIA UC. Ønskes yderligere oplysninger kan uddannelsesansvarlig Christine Hemme kontaktes på tlf.: +45 87 55 18 70.

Mere information om støttemuligheder på VIA UC's website

 

 

Senest opdateret 06-12-2017

Andre uddannelsestilbud

Kurser i regi af Børnekataloget, fx om metoder, lovgivning og praksis:

Læs om Børnekataloget 

Masteruddannelse i udsatte børn og unge - hold i Aalborg og København:

Læs om masteruddannelsen

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her