Udsatte børns læring - nyt tema på Vidensportalen

20-03-2017

Udsatte børn og unge kan have et særligt behov for indsatser, der støtter deres læring i skolen. Se det nye tema på Vidensportalen og læs fx om de skoleunderstøttende metoder Makkerlæsning og Klub Penalhus.

Undersøgelser viser blandt andet, at relativt mange udsatte børn og unge har større udfordringer i forbindelse med deres skolegang end gennemsnittet. De har mere ulovligt fravær, de har senere skolegang, får lavere karakterer og der er flere, der ikke gennemfører folkeskolen.

Udsatte børn og unge kan derfor have et særligt behov for indsatser, der støtter deres læring. Men hvordan kan man konkret understøtte udsatte børn og unges læring? Og hvordan kan man inddrage fx familie, plejefamilie eller det øvrige netværk?

Det kan du nu få indblik i et nyt tema på Vidensportalen, hvor der præsenteres indsatser, der understøtter læringen hos udsatte børn og unge i alderen 0-16 år. Du kan fx læse om de veldokumenterede metoder The Letterbox Club/Klub Penalhus og Paired Reading/Makkerlæsning. Begge afprøves nu i dansk sammenhæng. I temaet kan du også læse om målgruppen generelt, herunder om risiko- og beskyttelsesfaktorer.

The Letterbox Club/Klub Penalhus

The Letterbox Club/Klub Penalhus er en skoleunderstøttende indsats. Den har til formål at understøtte barnets faglige kundskaber ved at opmuntre til at læse og lave matematik hjemme. Metoden retter sig mod anbragte børn i alderen 5-13 år.

Evalueringer af indsatsen peger på en positiv udvikling af anbragte børns færdigheder i læsning og matematik. Indsatsen afprøves i Danmark i perioden 2016-2018.

Artikel på Vidensportalen om The Letterbox Club/Klub Penalhus 

Paired Reading/Makkerlæsning

Paired Reading/Makkerlæsning er en indsats, der har til formål at understøtte barnets læseudvikling. Programmet er en struktureret indsats, hvor barnet efter bestemte teknikker læser højt sammen med en erfaren læser. 

Metoden er afprøvet og evalueret i England og Sverige, hvor resultaterne blandt andet viser, at indsatsen har positiv betydning for barnets selvtillid og gennemsnitligt forbedrer læseevnen med 1 år. Dvs. at en gennemsnitlig deltager, der som udgangspunkt læser som fx en 8-årig, efter indsatsen læser som en 9-årig. Indsatsen afprøves i Danmark i perioden 2016-2018.

Artikel på Vidensportalen om Paired Reading/Makkerlæsning 

Se hele temaet om udsatte børns og unges læring på Vidensportalen 

Se oversigten over temaer om børn og unge på Vidensportalen 

Senest opdateret 21-03-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her