Udgående indsats giver bedre trivsel og et fald i rusmidler

07-11-2017

Bedre trivsel og færre rusmidler. Det er de centrale resultater af en udgående indsats for unge, der har et problematisk forbrug af rusmidler. Indsatsen er foregået på erhvervs- og produktionsskoler.

Socialstyrelsen har i samarbejde med seks kommuner afprøvet en model for en udgående indsats til unge med et problematisk forbrug af hash og andre rusmidler. Indsatsen er foregået på de erhvervs- og produktionsskoler, hvor de unge har deres hverdag. Hovedelementerne er gruppeforløb kombineret med individuel rådgivning og opkvalificering af undervisere og vejledere.

Modellen er tidligere afprøvet på produktionsskoler i Københavns Kommune med gode resultater. Hovedformålet med det nye projekt var at undersøge, om modellen også fungerer på erhvervsskoler og i andre kommuner.

Nu er en evaluering klar, og den viser positive resultater.

Høj gennemførselsprocent

405 unge har modtaget indsatsen, og hele 82 pct. har gennemføret hele gruppeforløbet. 62 pct. af de unge, som gennemfører forløbet, er enten helt stoppet med at bruge cannabis eller har halveret antallet af dage, hvor de tager stoffet. 75 pct. oplever en forbedret trivsel, efter de har gennemført gruppeforløbet.

De gode resultater kan ses både på erhvervsskolerne og produktionsskolerne og vurderes at bane vejen for, at de unge fastholdes i deres uddannelse.

De unge oplever selv, at bl.a. kombinationen af individuelle samtaler og gruppeseancer er af betydning for resultaterne.

Specifikke kompetencer hos gruppelederne ser også ud til at spille en stor rolle. Det er især vigtigt, at gruppelederne evner at skabe gode relationer til de unge, da det er med til at skabe en særlig gruppedynamik, der er afgørende for, at de unge fastholdes i indsatsen.

Implementering er nemmest på produktionsskolerne

Modellen har vist sig nemmest at implementere på produktionsskolerne. Det gælder bl.a. i forhold til at rekruttere unge til indsatsen.

Det vurderes at hænge sammen med, at produktionsskolerne ofte er mindre institutioner end erhvervsskolerne og har mere fleksible undervisningsforløb. Samtidig har lærerene tættere kontakt med eleverne, og der er generelt et større fokus på sociale problemstillinger.

Socialstyrelsen har gennemført evalueringen, der også beskriver fremmere og barrierer for implementeringen og kommer med anbefalinger til indsatsen.

Se evaluering af udgående indsatser til unge med rumiddelproblemer

 

Senest opdateret 07-11-2017

Kontakt

Dorte Venø Jakobsen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her