Udbud: Videreførelse af eksisterende BPA-rådgivning

29-03-2017

Borgere, der har en BPA-ordning, tilbydes juridisk rådgivning i arbejdsgiver- og arbejdslederrollen. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at fortsætte denne rådgivning. Tilbudsfristen er 27. april 2017.

Satspuljepartierne har i 2016 afsat midler til at videreføre den eksisterende BPA-rådgivningsfunktion i 2017 og 2018. 

En voksen person med et omfattende behov for hjælp har mulighed for selv at udvælge og ansætte nødvendige hjælpere. Ordningen kaldes borgerstyret personlig assistance (BPA), og reglerne fremgår af servicelovens § 95 og § 96.

Den udbudte opgave

En borger med BPA-ordning kan vælge at lade en forening, en virksomhed eller en nærtstående være arbejdsgiver for de hjælpere, som han/hun udvælger, eller selv være arbejdsgiver.

Borgere, der er arbejdsgivere i kraft af en BPA-ordning, er arbejdsgivere på lige fod med andre arbejdsgivere i Danmark. For at understøtte modtagere af BPA i at kunne varetage rollen som arbejdsgiver og arbejdsleder er der etableret en rådgivning, som siden 2010 har vejledt og rådgivet i ansættelsesretlige og arbejdsmiljømæssige spørgsmål.

Socialstyrelsen udbyder videreførelsen af denne rådgivningsopgave i resten af 2017 og hele 2018.

Praktiske oplysninger
Beløbsrammen er på 990.000 kr. ekskl. moms. Opgaven løber fra 1. juli 2017 til 31. december 2018.

Der er frist for afgivelse af tilbud 27. april 2017 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger og adgang til udbudsmaterialet

 

 

Senest opdateret 29-03-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her