Udbud: Understøttelse af partnerskab og evaluering af pulje om PPR

26-10-2017

Den tidlige forebyggende indsats i PPR skal styrkes i et partnerskab mellem Socialstyrelsen og ca. 10 kommuner. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at facilitere og understøtte partnerskabet og evaluere initiativet. Tilbudsfristen er 27. november 2017.

Som led i satspuljeaftalen 2017-2020 er der afsat midler til en ansøgningspulje til kommunerne til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR over for sårbare og udsatte børn og unge.

Investeringen sker ved ansættelse af ekstra medarbejdere i de deltagende kommuner for at styrke og opprioritere såvel forebyggende, foregribende og mere indgribende indsatser for målgruppen.

Som en del af initiativet etableres et partnerskab mellem ca. 10 kommuner og Socialstyrelsen om at udvikle og styrke den tidlige forebyggende indsats i PPR. Partnerskabet har fokus på at udvikle fælles faglige pejlemærker, som samtidig kan understøtte den enkelte kommunes udviklingsarbejde på området.

Investeringen skal evalueres. Det skal ske gennem en registerbaseret analyse på udvalgte nøgleindikatorer, en økonomisk analyse og en erfaringsopsamling. Formålet med evalueringen er at tilvejebringe viden om både kvalitetsarbejdet i partnerskabet og virkning og potentielle økonomiske konsekvenser af investeringen.

Socialstyrelsen udbyder opgaven med at facilitere og understøtte styrelsens partnerskab med de deltagende kommuner og forestå evalueringen.

Den udbudte opgave

Opgaven består af to sammenhængende delopgaver med tilhørende underopgaver:

Delopgave 1: Facilitering og understøttelse af Partnerskab – tværgående og lokalt

  • Sammenhæng mellem det tværgående og lokale udviklingsarbejde
  • Facilitering af det tværgående udviklingsarbejde
  • Facilitering af det lokale udviklingsarbejde 


Delopgave 2: Evaluering – tilrettelæggelse, gennemførelse og formidling

  • Nøgleindikatorer
  • Økonomisk analyse
  • Erfaringsopsamling

Praktiske oplysninger

Beløbsrammen er på 5,4 mio. kr. ekskl. moms fordelt over årene 2018, 2019 og 2020.

Projektperioden løber fra januar 2018 til december 2020.

Frist for indgivelse af tilbud er 27. november 2017 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger og adgang til udbudsmaterialet

Senest opdateret 26-10-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her