Udbud: National enhed mod vold i nære relationer

08-02-2017

En ny national enhed mod vold i nære relationer skal varetage både borgerrettede tilbud og vidensopgaver. Socialstyrelsen og Ligestillingsafdelingen udbyder opgaven. Tilbudsfristen er d. 13. marts 2017.

Som led i satspuljeaftalen 2017-2020 er der afsat midler til en ny national enhed mod vold i nære relationer.

Den nye enhed skal varetage borgerrettede tilbud som bl.a. en national hotline, juridisk rådgivning og efterværnsaktiviteter. Derudover skal enheden indsamle og formidle gode erfaringer fra praksis til inspiration for aktører, der arbejder med vold i nære relationer. Enheden skal også være en stemme i den offentlige debat og bidrage med et ligestillingsperspektiv på vold i nære relationer.

Socialstyrelsen udbyder opgaven i et samarbejde med Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet.

Den udbudte opgave

Der skal etableres en selvstændig national enhed mod vold i nære relationer. Enheden skal varetage følgende opgaver:

  • National hotline til voldsudsatte og voldsudøvende kvinder og mænd samt pårørende og fagfolk
  • Juridisk rådgivning til voldsudsatte kvinder og mænd samt pårørende og fagfolk
  • Elektronisk oversigt over ledige pladser på kvindekrisecentre og tilbud til voldsudsatte mænd
  • Indsamling og formidling af praksisnær viden og erfaringer samt være en stemme i den offentlige debat og bidrage med et ligestillingsperspektiv på vold i nære relationer
  • Efterværnsaktiviteter til voldsudsatte mænd, kvinder og børn
  • Evaluering af enhedens aktiviteter

Praktiske oplysninger

Opgaven udbydes som et light-udbud med en beløbsramme på 34.900.000 kr. ekskl. moms. Projektperioden løber fra 1. juni 2017 til 31. december 2020.

Der er frist for afgivelse af tilbud d. 13. marts 2017 kl. 12.00.

Med et light-udbud har ordregiver mulighed for at indgå i forhandling med tilbudsgivere på baggrund af de indkomne tilbud. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at kunne indgå kontrakt direkte på grundlag af de oprindeligt indkomme tilbud.

Yderligere oplysninger og adgang til udbudsmaterialet

Senest opdateret 08-02-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her