Udbud: Ledernetværk på udsatte børn og unge-området

04-10-2017

Ledernetværket på udsatte børn og unge-området skal videreudvikles og videreføres. Socialstyrelsen udbyder opgaven. Tilbudsfristen er 3. november.

Kommunale chefer og ledere spiller en afgørende rolle, når indsatsen til udsatte børn og deres familier skal forbedres.

For at styrke og understøtte ledelsen og styringen af området har Socialstyrelsen siden 2007 været ansvarlig for et ledernetværk blandt familiechefer, faglige ledere og teamledere, der har det daglige ansvar for forebyggende og anbringende foranstaltninger til børn og unge.

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2013, blev der afsat midler til permanent at videreudvikle og videreføre dette ledernetværk. Det nuværende ledernetværk blev udbudt i 2013 og udløber ved udgangen af 2017. Socialstyrelsen udbyder derfor en opgave om fortsat videreudvikling og videreførelse af netværket.

Den udbudte opgave

Opgaven omfatter: 

  • Videreudvikling af konceptet for ledernetværket på baggrund af ny lovgivning, ny viden og de erfaringer, der er opnået med de tidligere ledernetværk på børn og unge-området.
  • Den praktiske planlægning og gennemførelse af ledernetværket:
  • Den løbende udvikling af netværket
  • Nedsættelse og løbende drift af et nyt kommuneforum
  • Løbende evaluering af ledernetværket.  

Praktiske oplysninger

Beløbsrammen er på 5.760.000 kr. ekskl. moms, svarende til 7.200.000 kr. inkl. moms.

Projektperioden er fra kontraktindgåelse til 31. december 2021.

Tilbuddet skal være Socialstyrelsen i hænde senest mandag den 3. november 2017 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger og adgang til udbudsmaterialet

 

Senest opdateret 04-10-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her