Udbud: Kurser om ADHD inden for familieprogrammerne PMTO og DUÅ

06-02-2017

Terapeuter, som arbejder inden for familieprogrammerne Parent Mangagement Training Oregon (PMTO) og De Utrolige År (DUÅ), skal tilbydes kurser om ADHD. Socialstyrelsen ønsker at indhente tilbud på opgaven. Tilbudsfristen er den 27. februar 2017.

I forbindelse med satspuljen for 2015-2018 er der afsat midler til projektet: ”Mestringsstøtte til familier med udadreagerende børn, herunder børn med ADHD”. Som en del af projektet skal der videreudvikles og formidles viden om ADHD-problematikker i forbindelse med eksisterende forældreindsatser. Socialstyrelsen foretager en tilbudsindhentning på opgaven efter reglerne om light-udbud.

Den udbudte opgave

Formålet med tilbudsindhentningen er at indgå kontrakt med en leverandør omkring udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af fem kurser om ADHD. Kurserne skal være målrettet terapeuter, som arbejder inden for familieprogrammerne Parent Management Training Oregon (PMTO) og De Utrolige År (DUÅ).

Kurserne skal styrke terapeuternes kompetencer i at støtte forældrene i at håndtere problematikker, der er relateret til ADHD eller lignende vanskeligheder. Intentionen er at understøtte, at familierne i højere grad bliver velfungerende i dagligdagen, og at børnenes trivsel i både hjemmet og i daginstitutionen/skolen øges.

Opgaven består af 4 delopgaver:

  1. Udvikling/justering af kursuskoncepter og -programmer i DUÅ og PMTO
  2. Planlægning og afholdelse af fem kurser om ADHD i DUÅ og PMTO
  3. Evaluering af kurserne samt oplæg til en forretningsmodel
  4. Bidrag til en afsluttende konference fx med et oplæg eller lignende

Praktiske oplysninger

Beløbsrammen er på 2.000.000 kr. ekskl. moms, svarende til 2.500.000 kr. inkl. moms.

Fristen for indgivelse af tilbud er 27. februar 2017 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger og adgang til udbudsmaterialet

Senest opdateret 06-02-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her