Udbud: Kompetenceudvikling i behandling af misbrug blandt unge

20-03-2017

Unge med misbrug tilbydes behandling, der er baseret på elementer fra modellerne U-turn og U18. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at etablere kompetenceudviklingsforløb i disse elementer.
Tilbudsfristen er 24. april 2017.

Satspuljepartierne har i 2015 afsat midler til at styrke indsatsen over for unge, der har et misbrug, ved at udbrede virksomme behandlingsmodeller.

Som en del af dette initiativ skal unge tilbydes behandling, der er baseret på elementer fra modellerne U-turn og U18. Der skal derfor etableres kompetenceudviklingsforløb i disse elementer.

Socialstyrelsen udbød opgaven i efteråret 2016, men annullerede udbuddet for at foretage nogle tekniske ændringer i materialet. Nu genudbyder Socialstyrelsen opgaven i revideret form.

U18 er udviklet af Aarhus Kommune, og U-turn er udviklet af Københavns Kommune.

Den udbudte opgave
Opgaven består af 6 delopgaver. 

  • Delopgave A: Udvikling af kompetenceudviklingsforløb i kerneelementer baseret på U-turn og U18
  • Delopgave B: Markedsføring af kompetenceudviklingsforløbene
  • Delopgave C: Administration af kompetenceudviklingsforløbene
  • Delopgave D: Gennemførelse af kompetenceudviklingsforløbene
  • Delopgave E: Udvikling og gennemførelse af implementeringsstøtte
  • Delopgave F: Udarbejdelse af en erfaringsopsamling

Praktiske oplysninger
Beløbsrammen er på 6.132.000 kr. ekskl. moms. Projektperioden løber fra maj 2017 til december 2019.

Der er frist for afgivelse af tilbud 24. april 2017 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger og adgang til udbudsmateriale

Senest opdateret 20-03-2017

Kontakt

Julie Møller-Høy Worm

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her