Udbud: Evaluering af "Mentalisering i arbejdet med anbragte unge"

13-10-2017

For at styrke anbragte børn og unges evne til mentalisering skal der implementeres tre konkrete indsatser. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at evaluere initiativet. Tilbudsfristen er den 23. november 2017.

I forbindelse med initiativet "Mentalisering i arbejdet med anbragte unge" skal der implementeres tre konkrete indsatser på døgninstitutioner og opholdssteder. Indsatserne er mindfulness med mentaliseringsbaserede elementer, Robusthed.dk og Mentaliseringsguiden. 

Målet med initiativet er at støtte børnene og de unge i at udvikle og styrke deres mentaliseringsevne og at opnå mere viden om mentaliseringsbaserede indsatser. 

Socialstyrelsen udbyder opgaven med at evaluere initiativet samt yde implementeringsstøtte og hhv. modne og afprøve de tre indsatser på i alt 15-20 anbringelsessteder. 

I projektperioden skal der genereres viden om de konkrete indsatser, så de ved projektets afslutning er hhv. modnet og afprøvet i en sådan grad, at det er muligt at vurdere deres faglige potentiale, herunder hvorvidt de styrker anbragte unges mentaliseringsevne. 

Den udbudte opgave

Den udbudte opgave består af tre delopgaver:

Delopgave A 

  • Evaluering af modning af mindfulness baseret på mentaliseringsbaserede elementer.
  • Implementeringsstøtte ved modning af mindfulness med mentaliseringsbaserede elementer.

Delopgave B

  • Evaluering af afprøvning af Robusthed.dk og af Mentaliseringsguiden.
  • Implementeringsstøtte ved afprøvning af Robusthed.dk og af Mentaliseringsguiden.

Delopgave C

  • Omkostningsvurderinger af de tre indsatser; mindfulness baseret på mentaliseringsbaserede elementer, Robusthed.dk og Mentaliseringsguiden.

Praktiske oplysninger

Beløbsrammen er på i alt 5.700.000 kr. ekskl. moms, og projektperioden løber fra december 2017 til december 2020.

Der er frist for afgivelse af tilbud den 23. november 2017 kl. 12.00

Yderligere oplysninger og adgang til udbudsmaterialet om mentaliseringsprojektet

 

 

 

Senest opdateret 13-10-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her