Temadage om Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

06-09-2017

De nationale retningslinjer giver et fælles grundlag for kvalitetsudvikling af den sociale stofmisbrugsbehandling. Vi sætter fokus på implementering og udbytte på to temadage i efteråret, hvor der også er plads til erfaringsudveksling.

Socialstyrelsen udgav i foråret 2016 "Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling." Nogle kommuner har implementeret retningslinjerne, og flere er på vej.

Nu inviteres til to temadage, hvor der orienteres om indholdet af retningslinjerne og det udbytte, man kan forvente at få som kommune. Vi sætter fokus på implementering og anvendelse i praksis og hører om de erfaringer, der allerede er gjort. Programmet vil bestå af en blanding af oplæg, drøftelser ved borde og fælles drøftelser.

Temadagene er arrangeret i et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Stoffagligt Forum (under FLOR, Foreningen af Ledere af Offentlige Rusmiddelcentre). Dagene afholdes i Bredsten ved Vejle 31. oktober og i København 2. november. De har samme indhold, så man kan deltage der, hvor det passer bedst ind i kalender og geografi.

Om de nationale retningslinjer

De nationale retningslinjer giver et fælles grundlag for kommunernes kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af den sociale stofmisbrugsbehandling, så indsatsen i højere grad bygger på forskning og gode erfaringer fra praksis.

Retningslinjerne skal desuden understøtte en helhedsorienteret og koordineret stofmisbrugsbehandling, der har fokus på recovery og rehabilitering.

Praktiske informationer om temadagene

Målgruppen for dagene er centerledere, afdelingsledere, faglige ledere og faglige koordinatorer og evt. andre ,der står for at implementere faglige tiltag i stofmisbrugsbehandlingen.

Sidste frist for tilmeldingen er d. 11. oktober. Det er gratis at deltage.

Medbring "Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling" enten printet eller elektronisk:

Temadagen i Bredsten v. Vejle 31. okt. - tilmelding og yderligere info 
Temadagen i København 2. nov. – tilmelding og yderligere info

Senest opdateret 07-09-2017

Vil du vide mere...?

Socialstyrelsen tilbyder udviklingsforløb om de nationale retningslinjer for stofmisbrugsbehandlingen. Det sker via en task force.

Læs om udviklingsforløbene

Kontakt

Dorte Venø Jakobsen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her