Temadag: Problemskabende ungegrupperinger i Nord- og Vestsjælland

23-01-2017

Socialstyrelsen inviterer til to temadage om problemskabende ungegrupperinger og forebyggelse af rekruttering til bander. Temadagene er en del af flere regionale temadage, som Socialstyrelsen afholder i 2016-17.

Socialstyrelsen afholder to regionale temadage om problemskabende ungegrupperinger i hhv. Nordsjælland og Vestsjælland.

Dagene afholdes:

Temadag i Nordsjælland:
Mandag d. 27. februar 2017 kl. 8.00 – 13.30 på Bymose Hegn Kursuscenter, Bymosegårdsvej 11, 3200 Helsinge.

Temadag i Vestsjælland:
Torsdag d. 2. marts 2017 kl. 8.00 – 13.30 på Hotel Menstrup Kro, Menstrup Bygade 29, 4700 Næstved.

Formålet med temadagene er at give deltagerne inspiration til indsatser, der er målrettet problemskabende ungegrupperinger. Der vil også være mulighed for at udveksle erfaringer og danne netværk på tværs af kommunegrænserne i regionen. 

Lokale indsatser giver inspiration

Oplæggene vil præsentere erfaringer fra kommuner, hvor man bl.a. har haft udfordringer med problemskabende ungegrupperinger. Med afsæt i udmøntningen af konkrete, lokale indsatser deler kommunerne ud af deres viden.

Temadagene retter sig mod ledere, afdelingsledere, koordinatorer, udviklingskonsulenter, SSP-konsulenter og andre relevante aktører.

Socialstyrelsen vil senere i 2017 holde temadage om problemskabende ungegrupperinger i hhv. Syd og Midtjylland.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfristen til temadagene er fredag d. 17. februar 2017. Der er et begrænset antal pladser, og tilmelding sker efter først til mølle-princippet. 

Deltagelse i temadagen er gratis.

Tilmelding til temadagen om problemskabende ungegrupperinger

Mere information om Socialstyrelsens arbejde med problemskabende ungegrupperinger 

Tilmelding og information: Temadagen i Helsinge, Nordsjælland

Tilmelding og information: Temadagen i Næstved, Vestsjælland

Senest opdateret 24-01-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her