Temadag: Problemskabende ungegrupperinger i Midt- og Sydjylland

04-05-2017

Socialstyrelsen inviterer til to temadage i juni om problemskabende ungegrupperinger og forebyggelse af rekruttering til bander. Temadagene sætter fokus på regionale udfordringer og giver inspiration til den kommunale indsats.

Arbejder du med forebyggelse af ungdomskriminalitet, så kom og deltag på en af to regionale temadage om problemskabende ungegrupperinger i hhv. Syd- og Sønderjylland og i området Midt-, Vest- og Østjylland:

  • Temadag for Midt-, Vest- og Østjylland:
    Torsdag d. 8. juni 2017 kl. 9.00-14.45 på Best Western Golf Hotel Viborg, Randersvej 2, Viborg 8800.
     
  • Temadag for Syd- og Sønderjylland:
    Mandag d. 12. juni 2017 kl. 9.00-14.45 på Folkehjem, Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa.

Formålet med temadagene er at give deltagerne inspiration til indsatser, der er målrettet problemskabende ungegrupperinger. Der vil også være mulighed for at udveksle erfaringer og danne netværk på tværs af kommunegrænserne i regionen. Temadagene indgår i en række af regionale temadage, som Socialstyrelsen afholder i 2016-17.

Lokale indsatser giver inspiration

Oplæggene vil præsentere erfaringer fra kommuner, hvor man bl.a. har haft udfordringer med problemskabende ungegrupperinger. Kommunerne deler ud af deres viden med afsæt i, hvordan de har arbejdet med konkrete, lokale indsatser..

Temadagene retter sig mod ledere, afdelingsledere, koordinatorer, udviklingskonsulenter, SSP-konsulenter og andre relevante aktører.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfristen til temadagene er udskudt og er nu 5. juni 2017. Der er et begrænset antal pladser, og tilmelding sker efter først til mølle-princippet. Program og bekræftelse tilsendes efter tilmeldingsfristen.

Deltagelse i temadagen er gratis.

Tilmelding og information: Temadagen i Viborg (Midt-, Vest- og Østjylland) 

Tilmelding og information: Temadagen i Aabenraa (Syd- og Sønderjylland)

Mere information om Socialstyrelsens arbejde med problemskabende ungegrupperinger 

Senest opdateret 31-05-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her