Temadag om handicap og skolevægring

30-03-2017

Få indblik i nye undersøgelser om handicap og skolevægring og erfaringer fra praksis. Socialstyrelsen gentager succesen og afholder endnu en temadag 19. maj om børn og unge, der har et handicap og ikke kommer i skole. Hør om udfordringer og mulige indsatser på området.

Nogle børn og unge med autisme eller andre handicap kommer sjældent eller slet ikke i skole. Problembilledet er komplekst, og der er ingen enkle løsninger. Socialstyrelsen sætter fokus på blandt andet autisme og skolevægring på en temadag 19. maj på Thorshøjgård et par kilometer fra Høje Taastrup station.

Kom og få indblik i resultaterne fra flere nye undersøgelser på området og hør om erfaringer fra praksis i både Danmark og Norge. 

Vi ser på, hvad der kendetegner nogle af de komplekse sager om autisme og skolevægring, og på hvordan man kan blive opmærksom på de tidlige tegn på skolevægring. Vi hører også om mulige årsager til skolevægring, om tværfagligt samarbejde mellem skole- og socialforvaltning, gode eksempler og håndtering af udfordringer i praksis.

Kortlægning af VISO-sager om skolevægring

Vi starter dagen med et oplæg fra DEFACTUM og en VISO-specialist. Afsættet er Socialstyrelsens kortlægning af 35 VISO-sager om autisme og skolevægring, der blev udgivet i september 2016. Kompleksiteten i sagerne drejer sig udover barnets sammensatte vanskeligheder også om, at der ofte er mange forskellige fagpersoner og instanser involveret.

Ellen Munkhaugen fra Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse i Oslo kommer og fortæller om deres resultater fra undersøgelsen af tidlige tegn på skolevægring.

Undervisningsministeriet vil fortælle om det tværfaglige samarbejde mellem skole- og socialforvaltning, og vi skal også høre om gode eksempler og håndtering af udfordringer fra en kommune.

Senere skal vi høre om de strukturelle årsager til, at børn med handicap kan udvikle skolevægring. Institut for Menneskerettigheder er netop ved at lægge sidste hånd på deres analyse af området og redegør for resultaterne og mulige indsatser.

Praktiske oplysninger om temadagen

Temadagen retter sig mod myndighedspersoner, PPR-medarbejdere, skoleledere, medarbejdere i skolen, interesseorganisationer, forældre og andre med interesse for handicap og skolevægring.

Dagen er stort set identisk med den meget velbesøgte temadag, Socialstyrelsen afholdte i februar med samme overskrift. Temadagen 19. maj henvender sig derfor først og fremmest til dem, der ikke havde mulighed for at deltage sidste gang. Det koster 495 kr. at deltage, og der er tilmeldingsfrist 5. maj 2017. Der er plads til et begrænset antal deltagere. Tilmelding med først til mølle princippet.

Tilmelding og yderligere information om temadagen 19. maj 

Senest opdateret 30-03-2017

Kontakt

Dorthe Skov
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her