Temadag om autisme og skolevægring

06-09-2017

Få indblik i nye undersøgelser om autisme og skolevægring og erfaringer fra praksis. Socialstyrelsen gentager succesen og afholder endnu en temadag 27. oktober om børn og unge, der ikke kommer i skole. Hør om udfordringer og mulige indsatser på området.

Nogle børn og unge med autisme kommer sjældent eller slet ikke i skole. Problembilledet er komplekst, og der er ingen enkle løsninger.

Socialstyrelsen sætter fokus på autisme og skolevægring på en temadag 27. oktober i Århus. Kom og få indblik i resultaterne fra flere nye undersøgelser af området og hør om erfaringer fra praksis i både Danmark og Norge.

Vi ser på, hvad der kendetegner nogle af de komplekse sager om autisme og skolevægring, og på hvordan man kan blive opmærksom på de tidlige tegn på skolevægring. Vi hører også om mulige årsager til skolevægring, gode eksempler og håndtering af udfordringer i praksis.

Kortlægning af VISO-sager om skolevægring

Vi starter dagen med et oplæg fra DEFACTUM og en VISO-specialist. Afsættet er Socialstyrelsens kortlægning af 35 VISO-sager om autisme og skolevægring, der blev udgivet i september 2016.

Kompleksiteten i sagerne drejer sig udover barnets sammensatte vanskeligheder også om, at der ofte er mange forskellige fagpersoner og instanser involveret.

Heidi Thamestrup fra Landsforeningen Autisme kommer og fortæller om, hvad der kendetegner typiske henvendelser til landsforeningen, hvordan de rådgiver, og hvordan de klæder forældrene på til at håndtere udfordringerne.

Ellen Munkhaugen fra Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse i Oslo vil fortælle om deres resultater fra en undersøgelse af tidlige tegn på skolevægring.
Senere skal vi høre om et projekt om skolevægring fra Behandlingsskolerne, der driver tilbud til børn og unge med særlige behov.  

Til sidst bliver I præsenteret for praksisfortællinger fra Aarhus kommune, som fortæller om fordele og udfordringer i arbejdet med inklusionsprogrammet Nest.

Praktiske oplysninger om temadagen

Temadagen retter sig mod myndighedspersoner, PPR-medarbejdere, medarbejdere i skoler, interesseorganisationer, forældre og andre med interesse for autisme og skolevægring.

Socialstyrelsen har tidligere afholdt to velbesøgte temadage om skolevægring med afsæt i kortlægningen af VISO-sager. Denne gang er der et styrket fokus på praksis og hvordan der konkret kan arbejdes med autisme og skolevægring.

Det koster 495 kr. at deltage, og der er tilmeldingsfrist 6. oktober 2017. Der er plads til et begrænset antal deltagere. Tilmelding efter først til mølle-princippet.

Tilmelding og yderligere oplysninger om temadagen

Senest opdateret 06-09-2017

Kontakt

Dorthe Bevensee
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her