Styrk fritidslivet for kommunens udsatte børn og unge

27-06-2017

Det fremmer både trivslen og skolegangen, når udsatte børn og unge deltager i fritidsaktiviteter. Socialstyrelsen udgiver et inspirationskatalog med erfaringer og anbefalinger fra 8 projektkommuners arbejde med at implementere en fritidspasordning.

Mange danske børn og unge har en interesse, de dyrker i fritiden, fx en sportsgren eller et musikinstrument. Men udsatte børn og unge er mindre aktive i organiserede fritidsaktiviteter end børn og unge generelt er i Danmark.

Socialstyrelsen udgiver nu et inspirationskatalog til kommuner, der vil implementere en fritidspasordning og dermed gøre det nemmere for udsatte børn og unge at gå til spejder, fodbold eller lignende på lige fod med andre børn og unge.

Hvorfor tilbyde fritidspas i kommunen?

En række internationale undersøgelser peger på, at deltagelse i fritidsaktiviteter både kan øge udsatte børns og unges trivsel og fremme deres præstationer i skolen. Undersøgelserne peger også på, at deltagelse i fritidsaktiviteter har en kriminalitetsforebyggende effekt.

Der er derfor gode grunde til at prøve at integrere udsatte børn og unge i foreningslivet.. Fritidspas - eller fritidspasordninger - er en fælles betegnelse, der dækker over forskellige typer tilbud om fritidsvejledning og økonomisk støtte til fx kontingent og udstyr.

Indholdet af inspirationskataloget

Det nye inspirationskatalog bygger på 8 kommuners erfaringer med fritidspas i 2015-16 og er målrettet kommuner, der overvejer eller allerede har besluttet at gå i gang med at imple­mentere en fritidspasordning.

Kataloget giver anbefalinger til, hvordan kommuner kan understøtte en vellykket implementering af en fritidspasordning i praksis. Der er beskrivelser af erfaringerne med forskellige måder at organisere fritidspasordningen på og bud på, hvilke ressourcer der skal afsættes.

Endelig indeholder kataloget konkrete understøttende redska­ber, der er udviklet med specifikt sigte på at hjælpe kommuner, der ønsker at implementere en fritidspasordning.

Inspirationskataloget er udarbejdet af Defactum for Socialstyrelsen.

Inspirationskatalog: Kom godt i gang med en fritidspasordning 

Senest opdateret 27-06-2017

Kontakt

Holger Kristoffersen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her