Styrk fagligheden med en diplomuddannelse

26-04-2017

Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet kan give et målrettet kompetenceløft til arbejdet med udsatte børn og unge i din kommune. Tilmeld dig nu og start på uddannelsen i efteråret 2017.

Vil du som leder styrke dine medarbejderes viden og kompetencer? Vil du som fagprofessionel styrke din faglighed og få nye perspektiver på egen praksis? Så kan diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet være en udbytterig mulighed. 

Med en diplomuddannelse får de studerende styrket deres viden og får en mere reflekteret og analytisk tilgang til arbejdet med udsatte børn og unge. Uddannelsen giver indblik i teori, metoder og redskaber på børne- og ungeområdet og underbygger det tværprofessionelle samarbejde med bl.a. de temaer, der aktuelt rører sig i praksis, eksempelvis tidlig forbyggende indsats og inddragelse af børn, unge og netværk.  

Diplomuddannelsen har et markant og vedvarende fokus på at sikre, at det tillærte bruges i hverdagen. Derfor opstilles der for den enkelte kommune og studerende konkrete mål for både læringen og for, hvordan det tillærte omsættes i praksis.

Uddannelsen er dels for myndighedssagsbehandlere og leverandører på området for udsatte børn og unge og dels for lærere, pædagoger og sundhedsmedarbejdere, som samarbejder med myndighedssagsbehandlere om udsatte børn og unge.

Uddannelsesform og refusion

Uddannelsen er treårig på deltid og består af seks moduler. Modulerne består af 7-9 undervisningsdage samt forberedelse, opgaveskrivning, vejledning og eksamener. Diplomuddannelsen tilbydes både som åbne regionale uddannelsesforløb og som lokalt tilrettelagte forløb i kommunerne, hvor minimum 20 medarbejdere opkvalificeres i et særligt tilrettelagt forløb, der matcher kommunens behov, praksis og organisering.  

Med refusion koster den samlede uddannelse 15.000 kr. per deltager. Refusion fra Socialstyrelsen forudsætter, at alle seks moduler gennemføres.

Du kan tilmelde dig nu og starte på et regionalt uddannelsesforløb i efteråret 2017. Du kan også tilmelde din kommune og få et lokalt tilrettelagt forløb i 2018. 

Uddannelsen udbydes af fem professionshøjskoler rundt omkring i landet. 

Mere information om uddannelsesforløb, refusionsmuligheder, tilmelding m.v.

Socialstyrelsens øvrige uddannelsestilbud

Socialstyrelsen tilbyder også en masteruddannelse i udsatte børn og unge. Der er hold i Aalborg og København. Masteruddannelsen har fokus på det kommunale ansvar på børne- og ungeområdet, viden om udsatte børn og unge, lovgivningen på området samt på styring, faglig ledelse og udvikling af praksis. 

Masteruddannelse i udsatte børn og unge

Socialstyrelsen tilbyder desuden en lang række forskellige kurser i regi af Børnekataloget med fokus på aktuel bedste viden om bl.a. praksis, lovgivning, udviklingsinitiativer og anvendelsen af konkrete metoder på børne- og ungeområdet. 

Børnekataloget 

 

Senest opdateret 26-04-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her