Stor effekt af kombinationsindsats til unge med misbrugsproblemer

06-11-2017

Motiverende samtale og kognitiv terapi er brugbare metoder til unge, der har et stofmisbrug. Men effekten er markant større, når der kombineres med både gavekort og opfølgende behandling. Det viser en afprøvning.

Socialstyrelsen har i samarbejde med ni kommuner, Dobbeltdiagnose I/S og Center for Rusmiddelforskning afprøvet evidensbaserede metoder i den individuelle stofmisbrugsbehandling af unge. Det er sket under det såkaldte metodeprogram for stofmisbrugsbehandling.

Basis i behandlingsindsatsen har været en kombination af bl.a. Motiverende samtale og kognitiv terapi i metodestringent og manualbaseret form. Nogle af de unge har kun modtaget basisindsatsen, mens de øvrige unge også har fået forskellige kombinationer af strukturelle elementer som fx gavekort for fremmøde og opfølgende behandling.

Evalueringen viser, at projektet samlet set har givet behandlingsresultater, der er mindst lige så gode som i andre, lignede projekter. Især kombinationen af basisindsatsen med de supplerende elementer har god effekt.

Halvdelen bliver stoffri

Hele 50 pct. af de unge, der har fået den mest effektive behandling, er stoffri ni måneder efter indskrivning. Det er en markant højere behandlingseffekt end i øvrig stofmisbrugsbehandling.

Det er også et markant bedre resultat end i de øvrige grupper, der kun har modtaget projektets basisbehandling eller et af de supplerende elementer. Her er det mellem 30,6 og 36,6 pct., der er stoffrie ni måneder efter.

I den mest effektive behandlingsform afholdes flest samtaler, færrest udebliver undervejs, og flest gennemfører hele forløbet.

Metoden, hvor alle elementer kombineres, er desuden mest effektiv til at reducere kriminalitet og umiddelbart også til at fastholde de unge i uddannelse.

Kombinationen er afgørende

Det vurderes i rapporten, at kombinationen af elementer synes at have skabt en dynamik, som kan være afgørende for effekten, og at man ikke kan forvente at få tilsvarende resultater ved at udvælge enkeltelementer.

Det pointeres også, at der i misbrugsbehandlingen generelt er behov for at have fokus på de barrierer, der måtte være for reduktion eller stoffrihed, og at det for de mest belastede unge kan være nødvendigt at tilbyde mere intensive og/eller tværfaglige indsatser.

Der deltog 460 unge mellem 15 og 25 år i projektet, heraf 105 kvinder. 33,9 % af de unge havde en psykiatrisk diagnose. Effektevalueringen er gennemført som et randomiseret, kontrolleret forsøg.

Evalueringsrapporten er udarbejdet af Center for Rusmiddelforskning for Socialstyrelsen.

Undervisningsvideo og behandlingsmanual på vej

Center for Rusmiddelforskning udvikler undervisningsvideoer og en behandlingsmanual for den virksomme metode. Materialet udgives ved årsskiftet.

I 2018 udgives desuden en evaluering af implementeringsforhold og økonomiske omkostninger ved brug af metoden. 

Se  evalueringen: "Behandling af unge der misbruger stoffer. En undersøgelse af 4 behandlingsmetoders effekt" 

Rettet pr. 27. november med tilføjelse af samarbejdspartneren Dobbeltdiagnose I/S.

Senest opdateret 27-11-2017

Kontakt

Jakob Tjalve
Kontorchef

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her