Støtte til tidligere anbragte unge - ny pulje på vej

30-03-2017

En ny ansøgningspulje skal støtte tidligere anbragte unges overgang til voksenlivet gennem kontakt med anbringelsesstedet. Puljen er nu i høring og vil blive udmeldt i 2. kvartal.

En ny ansøgningspulje skal støtte tidligere anbragte unges overgang til voksenlivet, hvor de unge ofte mangler et personligt netværk. Støtten gives i form af opfølgende samtaler og kontakt med en person fra institutionen eller opholdsstedet, som den unge har god tilknytning og tillid til.

Hvem er målgruppen?

Målgruppen er unge i alderen 17-23 år, der er eller har været anbragt på et opholdssted eller en døgninstitution, og som ikke modtager efterværn fx opretholdelse af døgnophold på anbringelsesstedet.

Hvornår bliver puljen udmeldt?

Ansøgningspuljen for opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge udmeldes i 2. kvartal 2017. Bekendtgørelsen til puljen er netop nu lagt til høring på Høringsportalen.

Se bekendtgørelsen om puljen på Høringsportalen

Du kan holde øje med Tilskudsportalen for at se, når puljen udmeldes.

Aktuelle puljer på Tilskudsportalen

Hvem kan søge puljen?
Ansøgerkredsen er private opholdssteder og døgninstitutioner samt kommuner på vegne af kommunale døgninstitutioner.

Læs mere om puljen til opfølgende samtaler med tidligere anbragte unge

Senest opdateret 30-03-2017

Kontakt

Ida Lautrop-Rasmussen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her