Status på højt specialiserede tilbud til borgere med hjerneskade eller synsnedsættelse

21-03-2017

Samlet set er der det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser både til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade og til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Det vurderer Socialstyrelsen på baggrund af afrapporteringer fra kommunerne.

Den nationale koordinationsstruktur under Socialstyrelsen skal sikre, at der på landsplan er det fornødne udbud af højt specialiserede sociale tilbud til de borgere, der har behov for det.

Det kan fx være til børn eller voksne, der har sjældne, omfattende eller komplekse former for funktionsnedsættelser, og hvor målgruppen i den enkelte kommune derfor kan være meget lille. Socialstyrelsen har ikke skullet vurdere kommunernes visitation.

Fornødent udbud og koordinering

Socialstyrelsen foretog i november 2014 sine første såkaldte centrale udmeldinger til kommunerne for at kunne vurdere udbuddet af højt specialiserede tilbud til to målgrupper: Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade og børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

Samlet set er der det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til de to grupper af borgere. Det vurderer Socialstyrelsen efter at have behandlet tilbagemeldingerne fra alle landets kommuner. Socialstyrelsen vurderer også, at der sker den fornødne koordination og planlægning på tværs af kommunerne for at sikre indsatsen til de to målgrupper.

33 + 19 tilbud til de to målgrupper

Kommunerne har oplyst, at de har anvendt 33 højt specialiserede tilbud til rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade efter udskrivelse fra hospital. Det drejer sig om ca. 800 borgere på landsplan.

På synsområdet har kommunerne meldt ind, at de har brugt 19 højt specialiserede tilbud til børn og unge, som har en alvorlig synsnedsættelse. Her udgøres målgruppen af ca. 729 børn og unge landet over.

På både hjerneskade- og synsområdet ses det, at nogle tilbud yder én samlet indsats til målgrupperne, mens andre bidrager med delindsatser til den samlede rehabiliteringsindsats.

Fokus på udviklingen af højt specialiserede tilbud 

Socialstyrelsen vil fortsat følge både hjerneskade- og synsområde. I efteråret 2017 vil Socialstyrelsen vurdere, hvordan tilbudsstrukturen har udviklet sig på de to områder, og se nærmere på de enkelte tilbuds specialiseringsprofil.

På synsområdet vil Socialstyrelsen også undersøge, hvordan koordination og samarbejde i dag ser ud mellem lokale højt specialiserede indsatser og de landsdækkende funktioner på området.

Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade – behandling af afrapporteringer på central udmelding 

Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse – behandling af afrapporteringer på central udmelding 

Den nationale koordinationstruktur under Socialstyrelsen

Senest opdateret 21-03-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her