Start på masteruddannelsen i udsatte børn og unge

01-06-2017

Masteruddannelsen i udsatte børn og unge har fokus på at styrke og videreudvikle den faglige ledelse og kvalificere det sociale arbejde med udsatte børn og unge. Tilmeld dig nu og start på uddannelsen i efteråret 2017.

Ønsker du at opnå mere viden, refleksion, systematik og faglig sikkerhed, som du kan bringe med ind i det daglige arbejde, så tag en masteruddannelse i udsatte børn og unge.

Masteruddannelsen har fokus på, hvordan faglig ledelse, styring og udvikling kan bidrage til at kvalificere den socialfaglige praksis. Indholdet er centreret om det kommunale ansvar, viden om udsatte børn og unge, lovgivningen på området, organisering, styring og socialfaglig ledelse. Uddannelsen har et markant og vedvarende fokus på, hvordan det lærte omsættes i egen praksis, så arbejdet bliver mere vidensbaseret.

Mulighed for deltagertilskud

Master i Udsatte Børn og Unge er en toårig deltidsuddannelse og er opdelt i fire semestre, der hver varer et halvt år.. Der er ét årligt optag på uddannelsen, som udbydes skiftevis i Aalborg og København. I efteråret 2017 udbydes uddannelsen i Aalborg. Ansøgningsfrist 1. juli 2017.

Socialstyrelsen giver tilskud til at gennemføre masteruddannelsen. Med tilskud er deltagerbetalingen 40.000 kr. for den samlede uddannelse.

Læs mere om uddannelsens form og mulighederne for tilskud

Masteruddannelsens målgruppe

Uddannelsen henvender sig til ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med børn og unge med behov for særlig støtte i henhold til servicelovens kapitel 11.

Det kan være børne- og familiechefer, faglige ledere, faglige konsulenter og erfarne sagsbehandlere i de kommunale børne- og familieafdelinger. Det kan også være ledere af leverandørområdet i kommunerne, ledere af opholdssteder og døgninstitutioner eller medarbejdere, der i det daglige arbejde har et tæt samarbejde med ledere og sagsbehandlere i børne- og familieafdelinger.

Er du i tvivl, om du er i målgruppen, eller har du andre spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte uddannelsesleder Betina Jacobsen på mail: for at høre nærmere.

Socialstyrelsens øvrige uddannelsestilbud
Socialstyrelsen tilbyder også en diplomuddannelse, hvor de studerende får styrket deres viden og får en mere reflekteret og analytisk tilgang til arbejdet med udsatte børn og unge. Uddannelsen giver indblik i teori, metoder og redskaber på børne- og ungeområdet og underbygger det tværprofessionelle samarbejde. Der er fokus på aktuelle temaer som tidlig forbyggende indsats og inddragelse af børn, unge og netværk.

Læs mere om diplomuddannelsen i udsatte børn og unge

Socialstyrelsen tilbyder desuden en lang række forskellige kurser i regi af Børnekataloget. Der er bl.a. kurser om. lovgivning, udviklingsinitiativer og anvendelsen af konkrete metoder på børne- og ungeområdet.

Læs mere om Børnekataloget og de mange kursusmuligheder

Senest opdateret 01-06-2017

Kontakt

Marie Kaas
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her