Søskende til børn og unge med funktionsnedsættelse – nyt tema på Vidensportalen

07-11-2017

At have en bror eller søster med funktionsnedsættelse giver en særlig søskenderelation, som både fylder i hverdagen og påvirker identitetsudviklingen. Læs det nye tema på Vidensportalen og få viden om den komplekse relation og mulige indsatser.

Socialstyrelsens nye tema på Vidensportalen sætter fokus på børn og unge, der har en bror eller søster med funktionsnedsættelse eller kronisk lidelse.

Selvom målgruppen er bred og både rummer børn og unge i mange aldre og søskende med forskellige typer af vanskeligheder, har de nogle fælles vilkår. Søskenderelationen i sig selv har betydning for både udvikling af sociale evner, selvfølelse og identitet hos barnet uden funktionsnedsættelse.

Temaet præsenterer to udvalgte indsatser, nemlig det svenske søskendeprogram ”Att ge syskon utrymme” (dvs. at give søskende plads) og det australske søskendeprogram SibworkS. Temaet sætter desuden fokus på effekt af støttegrupper, søskende i småbørnsalderen og søskendeforholdet fra børnenes perspektiv.

Søskendeperspektivet

Søskendeperspektivet handler om, hvordan børn selv oplever at have en bror eller søster med en funktionsnedsættelse og ikke mindst det, der kan være svært i hverdagen. Forskningen peger på forskellige faktorer, som bl.a. forældre og fagfolk eller andre kan være opmærksomme på for at støtte barnets trivsel og mentale sundhed.

Att ge syskon utrymme

Programmet Att ge syskon utrymme (At give søskende plads) er af svensk oprindelse og har til formål at øge målgruppens evne til at reagere på og agere i deres sociale miljø. Målgruppen for søskendeprogrammet er børn i alderen 8-12 år, der er søskende til et barn med en funktionsnedsættelse.

Programmet er manualbaseret og afprøvet i Sverige på søskende til børn med ADHD, Aspergers syndrom, autisme, fysiske funktionsnedsættelser og multihandicappede.

Københavns Kommune kører forløb for søskendegrupper, der indeholder mange af de samme elementer som det svenske søskendeprogram.

SibworkS

SibworkS er et gruppebaseret støtteprogram for børn i alderen 8-12 år. Det australske program kan bruges til at støtte og fremme den følelsesmæssige og adfærdsmæssige funktion hos søskende til børn med funktionsnedsættelser og kroniske lidelser.

Programmet løber over 6 uger, er manualbaseret og funderet på et værdigrundlag af socialt samvær med ligesindede for de deltagende søskende.

I Danmark tilbyder Aalborg Universitetshospital, som en del af et forskningsprojekt, gruppeforløb til søskende til børn med funktionsnedsættelser, som er baseret på SibworkS-programmet.

Se temaet på vidensportal.dk om søskende til børn og unge med funktionsnedsættelse

Se oversigten over temaer om handicap på vidensportal.dk 

Senest opdateret 07-11-2017

Kontakt

Camilla Højgaard Nejst
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her