Socialstyrelsen lancerer støtteredskaber til at udvikle lovende praksis

27-11-2017

Socialstyrelsen offentliggør et e-læringsmodul og et elektronisk måleredskab. De to redskaber skal understøtte det lokale arbejde for at videreudvikle en lovende praksis i sociale tilbud.

Landet over findes der meget socialfagligt arbejde, som ikke er evidensbaseret, men som alligevel er til gavn for borgerne og samfundet.

Det er baggrunden for projekt Lovende Praksis, som Socialstyrelsen har igangsat. Projektet skal støtte den lokale refleksion og videreudvikling af den gode sociale praksis, der allerede findes.

I 2016 offentliggjordes en beskrivelse af 11 elementer, der tilsammen udgør en typologi for lovende praksis på hele det specialiserede socialområde. Nu lanceres to støtteredskaber, som skal gøre det nemmere for kommuner og sociale tilbud at arbejde konkret med typologien og dermed også med en videreudvikling af deres egen indsats.

De nye støtteredskaber består i et e-læringsmodul og et elektronisk måleredskab.

E-læringsmodulet for lovende praksis

E-læringsmodulet er et supplement til de udgivelser, der allerede er lavet om lovende praksis. Modulet giver fagpersoner mulighed for at fordybe sig i enten hele typologien eller blot dele af den.

Den nye platform skal være med til at sikre, at alle medarbejdere i en forvaltning eller på et socialt tilbud har en fælles forståelse af typologien. Læringen er fleksibel og kan foregå i den enkelte medarbejders eget tempo. Den kan også have skiftende fokus. Man kan fx bruge modulet til at sørge for, at alle medarbejderne får en forforståelse for typologiens temaer og emner, inden man går i gang med at arbejde konkret med stoffet.

Socialstyrelsen vil løbende udvide og opdatere e-læringsmodulet i takt med, at der høstes erfaringer med brugen af typologien. Med tiden vil modulet derfor udgøre en fælles vidensbank for videreudviklingen af lovende, socialfaglige praksisser.

Måleredskabet til lovende praksis

Med det elektroniske måleredskab kan et socialt tilbud indkredse, i hvilket omfang den lokale praksis er kendetegnet af de 11 elementer fra typologien og udregne en score. Meningen er at understøtte en kontinuerlig, lokal refleksionsproces.

Den score, der opnås, er derfor ikke et mål i sig selv, men et redskab til at reflektere over styrker og svagheder, og hvor man med fordel kan sætte ind for udvikle den lokale praksis, så den bliver mere lovende.

Gå til siden med de nye støtteredskaber til videreudvikling af lovende praksis
 
Socialstyrelsens supportfunktion kan kontaktes, hvis der er tekniske udfordringer med redskaberne.

Senest opdateret 27-11-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her