Socialstyrelsen er nu samlet i Odense

01-12-2017

Socialstyrelsen har nu lukket sin afdeling i København, og alle medarbejdere har fået ansættelsessted i Odense. Processen er gået planmæssigt.

Socialstyrelsens er nu helt samlet i Odense, og de sidste lokaler i København er lukket pr. 1. december 2017. Samlingen er sket som led i regeringens udflytning af statslige arbejdspladser.

Processen er gået planmæssigt. Socialstyrelsen har løbende taget en lang række initiativer for at sikre fortsat høj kvalitet og produktivitet i opgaveløsningen trods forhøjet personaleomsætning. For eksempel er der sket en gradvis opbygning i Odense af særligt strategiske funktioner, og udvalgte områder har midlertidigt været opnormeret.

For at sikre kontinuiteten i opgavevaretagelsen har der også været sat fokus på fastholdelse af medarbejdere, bl.a. via kompetenceudvikling og forbedrede muligheder for rokering.

Socialstyrelsen oplever at kunne rekruttere kompetente medarbejdere til Odense både på medarbejder- og lederniveau og har et fortsat fokus på yderligere at understøtte rekrutteringsmulighederne gennem forskellige konkrete tiltag, bl.a. ved et tættere samarbejde med Syddansk Universitet og ved at være en del af ’Work life stay’ Southern Denmark.
Senest opdateret 01-12-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her